De samenwerkende binnenstadskerken in Amersfoort vierden de gebedsweek afgelopen zondag 21 januari voor de eenheid van de kerken in Amersfoort met een middag liederen van Huub Oosterhuis zingen. Zijn teksten en daarin zijn spiritualiteit verbinden kerken en christenen in heel Nederland.  De middag werd ingeleid door stadsdominee Diederiek van Loo. Zij haalde daarbij Augustinus aan die gezegd zou hebben “zingen is twee keer bidden”. Die gedachte draagt de kerk nog steeds uit. Het zingen werd geleid door Gert Ryokan Bremer, de zangers werden begeleid door Martin Lorijn aan de vleugel. Zingen met zoveel mensen uit zoveel kerken is bijzonder en benadrukt de overeenkomst tussen al deze kerken zonder daarbij het wederzijds respect voor de eigen accenten van iedere kerk te verliezen.
Ieder blok van liederen van aarde naar stad naar huis naar tafel en tenslotte naar mens gerangschikt, werd ingeleid door een lid van een van de kerken. De liederen kregen soms voorafgaand aan het zingen een korte toelichting over tekst en/of melodie van Gert Ryokan Bremer die al vanaf de jaren zeventig de liederen van Huub Oosterhuis laat klinken.