We wensen je alle goeds voor 2022!
Locatieraad en pastoraatsgroep St. Joseph