In een plechtige versperviering is vrijdagmiddag de benoeming van pastor Gé Nijland als parochievicaris bevestigd.

Met de hand op het evangelieboek beloofde hij zijn taken zo goed mogelijk te vervullen. Dat deed pastor Nijland in de H. Nicolaaskerk in Baarn, ten overstaan van hulpbisschop Woorts, het pastoraal team en vertegenwoordigers uit beide parochies.

Aansluitend werd de nieuwe pastor welkom geheten door de vice-voorzitters van de parochies HH Maria & Martha en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.