Onderlinge samenwerking wordt aangemoedigd, evenals het betrekken van vluchtelingen uit Oekraïne zelf.
Ter inspiratie kan het gebed dienen dat Anna Walsma schreef, voorzitter van de raad van kerken in Amersfoort:

Voorbede voor zondag 26 februari 2023

Goede God, wij staan er vandaag bij stil
dat de oorlog in Oekraïne al een jaar voortduurt
en dat het einde nog steeds niet in zicht is.
Het leed en de verwoesting, veroorzaakt door deze oorlog, gaan maar door
en de verliezen zijn in allerlei opzichten aan beide kanten groot.

Wij bidden U dat er in alle onmenselijkheid van deze oorlog
toch ook nog menselijkheid tussen mensen aan beide zijden te vinden zal zijn
en we bidden om moed, kracht en volharding
voor wie leven in oorlogsgebied, in afwachting van een betere toekomst.

We bidden voor de vele mensen, ook kinderen, die als vluchteling ver van huis zijn,
levend met de zorgen om dáár, in de alledaagse werkelijkheid van hier.
En we bidden met hen om uitzicht, en om bevrijding.

Goede God, op zoveel plaatsen in de wereld zijn oorlog en terreur
aan de orde van de dag.
Wij weten soms niet meer wat nog te bidden…

Geef dat wij volharden in gebed en in geloof,
dat wij niet ophouden te blijven doen wat wij kunnen doen
om nood te lenigen, geweld te keren, en medemenselijkheid te betonen
in Uw naam.

Ontferm U over ons mensen, God.
Wij zijn toch Uw mensen…
En richt ons op een weg van vrede.

Anna Walsma
Voorzitter Raad van Kerken Amersfoort