Sint Franciscus Xaverius

Algemene informatie

De geloofsgemeenschap rond de Sint Franciscus Xaveriuskerk is de oudste in de Amersfoortse binnenstad. De vroegste vermeldingen gaan terug op het begin van de 17e eeuw. Als je zo oud bent, heb je ook veel meegemaakt. De katholieke kerkgebouwen in de huidige gemeente Amersfoort zijn alle vanuit de Sint Franciscus Xaveriuskerk ontstaan. Koorzangers en actieve gelovigen hielpen bij het tot stand komen van de nieuwe gemeenschappen.

Het verschijnsel ‘fusie’ is een lot dat de Franciscus Xaverius twee keer trof. In het begin van de jaren zestig gingen de toenmalige parochies van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (Elleboogkerk) en die van Franciscus Xaverius samen. In de kerk aan ‘t Zand wordt als mooie herinnering aan die fusie een groot schilderij bewaard van Maria Tenhemelopneming dat afkomstig is uit de Elleboogkerk. Het hangt in de dagkapel bij de ingang van de kerk. De tweede fusie vond plaats in 2010 toen maar liefst zeven parochies uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen samen de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort vormden.

Zoals dikwijls met oude kerken in binnensteden onderscheidt de Franciscus Xaverius zich doordat ze deels lokaal geworteld is, maar ook vele actieve gelovigen kent die uit de wijde regio afkomstig zijn. De periode van 1974 – 1993 is een bijzondere tijd geweest voor deze gemeenschap, omdat zij toen de omroepparochie was van destijds de KRO/RKK en daarmee landelijke bekendheid kreeg. Van de omroepparochie zijn nu nog sporen in kerk en pastorie terug te vinden, o.a. de lichtinstallatie en het schilderij van Toon Tieland, dat vanuit het land werd aangeboden bij het vertrek van het Omroeppastoraat.

Daarna heeft de geloofsgemeenschap zich volop verder ontwikkeld. Een rode draad daarbij is de overtuiging dat de gelovigen zelf de dragers van de kerkgemeenschap zijn. Aandacht voor een verzorgde liturgie, voor kwalitatief hoogstaande zang en muziek, voor spiritualiteit en diaconie zijn speerpunten. Dat alles samengevat in het motto: Gastvrij en spiritueel in stad en regio. De Franciscus Xaverius draagt vanuit deze eigen traditie bij aan de veelzijdigheid van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Organisatie

Parochiebestuur en Pastoraal team, met de pastoor als voorzitter, zijn verantwoordelijk voor de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en al haar geloofsgemeenschappen. Het pastoraal beleid wordt, binnen de grenzen van de richtlijnen van het bisdom, gemaakt door het Pastoraal team.

Het Lokaal team van de St. Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap wordt gevormd door de Zandraad en de Pastoraatsgroep. Waar de Zandraad een directe lijn naar het Parochiebestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft, heeft de Pastoraatsgroep die naar het Pastoraal team. De Zandraad heeft tot taak de dagelijkse beheerszaken van de Franciscus Xaverius gemeenschap uit te voeren en onderling af te stemmen. De Pastoraatsgroep staat in het bijzonder voor de pastorale praktische gang van zaken en de onderlinge afstemming van pastorale activiteiten in de geloofsgemeenschap. De Pastoraatsgroep is de verbinding tussen het pastorale team en de geloofsgemeenschap.

De Zandraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Jos Smeels (voorzitter), Marius Boersen (financiën), Robert Breed (secretaris). De Pastoraatsgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden: Marja Hogendoorn (voorzitter / Catechese), Monique Derks (Liturgie), Francien Woets (Diaconie). Het Lokaal team komt maandelijks bij elkaar om gezamenlijk de verschillende aandachtspunten / acties van / voor de geloofsgemeenschap te bespreken. De coördinatie van deze bijeenkomsten ligt bij beide voorzitters.

Het beleidsplan voor de periode 2022-2026 is hier te vinden.

Werkgroepen

In de geloofsgemeenschap zijn vrijwilligers op diverse gebieden werkzaam. Mensen die je ziet – ze zingen, zijn voorganger, lector of schenken koffie – maar er zijn misschien nog meer mensen die je niet ziet – ze maken de kerk schoon of zorgen dat er liturgieboekjes zijn.

U maakt hier kennis met de diverse werkgroepen (zichtbaar en onzichtbaar)

Beheer en Verhuur

De werkgroep zorgt voor een zorgvuldig verhuurbeleid aan diverse (culturele) gezelschappen en musici

Contactpersonen: Marcella van Noordenburg en Hanneke Stalenhoef verhuursfx@gmail.com

Bezoekgroep

De bezoekgroep bestaat uit een aantal mensen die leden van de geloofsgemeenschap regelmatig bezoekt en zo contact met hen opbouwt volgens het buddy principe. Parochianen boven de 90 jaar worden rond hun verjaardag bezocht en ontvangen een bloemetje. Ook gaat de bezoekgroep langs bij mensen tijdens een ziekteperiode of die in een zieken- of verpleeghuis zijn opgenomen. In die gevallen kan een beroep gedaan worden op de geloofsgemeenschap.

Contact via de pastoraatsgroep: pastoraatsgroepsfx@gmail.com , 033- 4721705.

Collectanten

Elke zondagse viering zijn er twee collectes. De eerste is altijd voor de ondersteuning van het pastoraat in de parochie.
De tweede voor een nader aan te geven doel. Een collecte is meer dan zomaar geld ophalen, het is een doeltreffend teken van solidariteit vanuit onze katholieke gemeenschap met mensen elders.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Communicatie en Publiciteit

Deze werkgroep binnen onze geloofsgemeenschap SFX richt zich op de verbindingslijnen tussen alle geledingen van de geloofsgemeenschap en van de geloofsgemeenschap naar buiten.  Belangrijke hulpmiddelen daarbij zijn “de Zandloper” die samengesteld wordt door de commissie C&P en de website die voortdurend wordt aangevuld met nieuws uit alle geledingen van de geloofsgemeenschap.

Contactpersoon via redactiessfx@gmail.com

Diaconale Activiteitengroep (DAC)

De DAC groep organiseert activiteiten voor ouderen: een uitje voor ouderen, de Mariaviering in mei of oktober. Ook werkt zij mee aan de ontmoetingsdag voor ouderen binnen de Onze Lieve vrouw Parochie van Amersfoort. De leden van de werkgroep onderhouden ook contact met de ouderen buiten de boven genoemde activiteiten. 

contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Doop

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

Gastvrouwen/-heren

Bij binnenkomst in de kerk wordt ieder welkom geheten en krijgt een liturgieboekje aangereikt. Uw gastvrouw/heer is u ook graag van dienst nà de viering om eventuele vragen te beantwoorden, met name voor diegenen die nieuw zijn in onze parochie of kerk.

contactpersoon: secretariaatsfx@gmail.com

Kerkbalans

Contactpersoon penningmeestersfx@gmail.com

Koffiegroep

Na de zondagse viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. Deze werkgroep zorgt dat uw kopje koffie op de juiste sterkte is en op tijd klaar staat.

Contact via secretariaatsfx@gmail.com

Koren

Er zijn twee koren actief binnen de geloofsgemeenschap SFX o.l.v. Frank Kooiman. De Cantorij repeteert op maandagavond, de koorgroep op donderdagavond. De koren zingen afwisselend in de zondagviering.

Contactpersonen: via secretariaatsfx@gmail.com

Kosters

Onze parochie kent alleen kosters op vrijwillige basis, geen beroeps. Op de zondagen, maar ook bij de vieringen door de week verzorgen zij veel grote en kleine zaken, noodzakelijk voor een goede gang van zaken.

Contact via secretariaat@gmail.com

Lectoren

De werkgroep ‘lectoren’ verzorgen tijdens de vieringen de eerste lezing, de voorbeden, en de collecteaankondiging. Daarnaast helpen ze ook met het uitdelen van de communie.

contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

De SFX-lijn

Binnen de geloofsgemeenschap van de Franciscus Xaveriuskerk hebben parochianen contact met andere leden van de geloofsgemeenschap ongeacht hun leeftijd om de onderlinge betrokkenheid vorm te geven. Zij hebben telefonisch contact, brengen een bezoekje of schrijven een kaartje. Deze contacten onderhouden ze met parochianen die daar behoeft aan hebben. 

Voel je ervoor om contact met enkele parochianen te hebben, heb je behoefte dat iemand contact met je opneemt of ken je mensen die een bezoekje nodig kunnen hebben, laat het ons weten.

Contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

werkgroepoverzicht in bewerking

 

Bloemengroep

Wekelijks wordt door een aantal mensen de bloemversiering in de kerk verzorgd. Zij sluiten aan bij de sfeer van de (liturgische) tijd van het jaar en het thema van de viering. Ze leveren door bloemen en symbolen een eigen bijdrage aan wat in betreffende periode en viering centraal staat.

contactpersoon via secretariaatsfx@gmail.com

 

 

Centraal secretariaat - RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort | Kerklaan 22 | 3828 EB | Hoogland | Privacyverklaring