Sint Franciscus Xaverius

Algemene informatie

De geloofsgemeenschap rond de Sint Franciscus Xaveriuskerk is de oudste in de Amersfoortse binnenstad. De vroegste vermeldingen gaan terug op het begin van de 17e eeuw. Als je zo oud bent, heb je ook veel meegemaakt. De katholieke kerkgebouwen in de huidige gemeente Amersfoort zijn alle vanuit de Sint Franciscus Xaveriuskerk ontstaan. Koorzangers en actieve gelovigen hielpen bij het tot stand komen van de nieuwe gemeenschappen.

Het verschijnsel ‘fusie’ is een lot dat de Franciscus Xaverius twee keer trof. In het begin van de jaren zestig gingen de toenmalige parochies van Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming (Elleboogkerk) en die van Franciscus Xaverius samen. In de kerk aan ‘t Zand wordt als mooie herinnering aan die fusie een groot schilderij bewaard van Maria Tenhemelopneming dat afkomstig is uit de Elleboogkerk. Het hangt in de dagkapel bij de ingang van de kerk. De tweede fusie vond plaats in 2010 toen maar liefst zeven parochies uit Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen samen de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort vormden.

Zoals dikwijls met oude kerken in binnensteden onderscheidt de Franciscus Xaverius zich doordat ze deels lokaal geworteld is, maar ook vele actieve gelovigen kent die uit de wijde regio afkomstig zijn. De periode van 1974 – 1993 is een bijzondere tijd geweest voor deze gemeenschap, omdat zij toen de omroepparochie was van destijds de KRO/RKK en daarmee landelijke bekendheid kreeg. Van de omroepparochie zijn nu nog sporen in kerk en pastorie terug te vinden, o.a. de lichtinstallatie en het schilderij van Toon Tieland, dat vanuit het land werd aangeboden bij het vertrek van het Omroeppastoraat.

Daarna heeft de geloofsgemeenschap zich volop verder ontwikkeld. Een rode draad daarbij is de overtuiging dat de gelovigen zelf de dragers van de kerkgemeenschap zijn. Aandacht voor een verzorgde liturgie, voor kwalitatief hoogstaande zang en muziek, voor spiritualiteit en diaconie zijn speerpunten. Dat alles samengevat in het motto: Gastvrij en spiritueel in stad en regio. De Franciscus Xaverius draagt vanuit deze eigen traditie bij aan de veelzijdigheid van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Organisatie

Parochiebestuur en Pastoraal team, met de pastoor als voorzitter, zijn verantwoordelijk voor de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en al haar geloofsgemeenschappen. Het pastoraal beleid wordt, binnen de grenzen van de richtlijnen van het bisdom, gemaakt door het Pastoraal team.

Het Lokaal team van de St. Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap wordt gevormd door de Zandraad en de Pastoraatsgroep. Waar de Zandraad een directe lijn naar het Parochiebestuur van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft, heeft de Pastoraatsgroep die naar het Pastoraal team. De Zandraad heeft tot taak de dagelijkse beheerszaken van de Franciscus Xaverius gemeenschap uit te voeren en onderling af te stemmen. De Pastoraatsgroep staat in het bijzonder voor de pastorale praktische gang van zaken en de onderlinge afstemming van pastorale activiteiten in de geloofsgemeenschap. De Pastoraatsgroep is de verbinding tussen het pastorale team en de geloofsgemeenschap.

De Zandraad bestaat op dit moment uit de volgende leden: Jos Smeels (voorzitter), Marius Boersen (financiën), Robert Breed (secretaris). De Pastoraatsgroep bestaat op dit moment uit de volgende leden: Marja Hogendoorn (voorzitter / Catechese), Ria Sweers (Liturgie), Francien Woets (Diaconie). Het Lokaal team komt maandelijks bij elkaar om gezamenlijk de verschillende aandachtspunten / acties van / voor de geloofsgemeenschap te bespreken. De coördinatie van deze bijeenkomsten ligt bij beide voorzitters.

Werkgroepen

In de geloofsgemeenschap zijn vrijwilligers op diverse gebieden werkzaam. Mensen die je ziet – ze zingen, zijn voorganger, lector of schenken koffie – maar er zijn misschien nog meer mensen die je niet ziet – ze maken de kerk schoon of zorgen dat er liturgieboekjes zijn. U maakt hier kennis met de diverse werkgroepen (zichtbaar en onzichtbaar)

Beheer en Verhuur

De werkgroep zorgt voor een zorgvuldig verhuurbeleid aan diverse (culturele) gezelschappen en musici

Contactpersonen: Marcella van Noordenburg  marcellavn1@gmail.com en Hanneke Stalenhoef  hannekestalenhoef@gmail.com

Bezoekgroep

In onze parochie worden oudere en zieke parochianen, als ze willen, regelmatig bezocht. Uitgangspunt is dat elk lid van de bezoekgroep contact opbouwt met een beperkt aantal parochianen (volgens het buddy-principe). De bezoekgroep bestaat uit parochianen die bereid zijn deze medeparochianen regelmatig te gaan bezoeken, bijvoorbeeld tijdens een ziekteperiode of bij opname in een zieken- of verpleegtehuis. In die gevallen kan een beroep worden gedaan op onze geloofsgemeenschap. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de SFX 033 4634086 of mailen naar onderstaande van de contactpersoon.
Contactpersoon: Gerda van Dam gemavandam@gmail.com

 

werkgroepoverzicht is in bewerking

Centraal secretariaat - RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort | Kerklaan 22 | 3828 EB | Hoogland | Privacyverklaring