Kerken vormen wijkinzamelpunten voor de Voedselbanken. De Raad van Kerken Amersfoort sluit zich aan bij dit landelijke initiatief.

De landelijke actie Samen tegen armoede verzamelen is een initiatief van Kerk in actie (landelijk dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland (PKN) ) om de komende jaren extra producten voor de Voedselbanken in te zamelen voor de voedselbanken.

De Taakgroep Kerk en Samenleving, onderdeel van de Raad van Kerken Amersfoort, heeft overlegd met de Voedselbank Amersfoort, en wil deze actie actief stimuleren onder kerken in Amersfoort. Álle Amersfoortse kerken kunnen aan deze actie deelnemen; dus niet alleen de kerken van de PKN (waar het initiatief lag).

Ga naar de site van de Raad van Kerken Amersfoort voor alle details