Het Pinksterweekend is in en rond de St. Josephkerk feestelijk gevierd op zaterdagavond en zondagmorgen. In een goedgevulde kerk, met prachtige zang van het Gemengd Koor, is het vuur aangestoken. Tijdens het ontbijt zijn de kinderen op zoek gegaan naar de pinkstervlammen.

Pastor Gé Nijland stond in zijn preek stil bij de geboorte van de Kerk: met vurige tongen op de hoofden van de leerlingen, die daarna vol begeestering de Boodschap van Jezus verspreid hebben. Met die kracht kunnen ook wij ons leven sterken. De kinderen hebben tijdens de kinderwoorddienst naar de pinksterduiven gespeurd. Allemaal hadden ze, nadat ze elkaar lief hadden geholpen, ‘bingo’ met de juiste gevonden oplossing – ‘Pinksteren is het feest van de Heilige Geest’. Aan het eind van de viering doofde pastor Gé de paaskaars. De paastijd is afgesloten en wij kunnen in Zijn Kracht verder.


Na drie jaar is er weer ruimte gekomen om met elkaar het ZondagsOntbijt te nuttigen, dit keer een speciaal PinksterOntbijt. Een groep jonge en oudere parochianen kwamen samen in Parochiezaal St. Joseph om elkaar te ontmoeten. Om elkaars leven te verstaan en weer samen op weg te gaan. De kinderen konden in het bos meedoen aan de vlammenspeurtocht. En na enig puzzelen is de oplossing gevonden: Feest van de Geest. Een nieuwe start, ook voor onze open samenkomsten op zondagmorgen. Wordt vervolgd!