In zijn brief dd. 27 oktober 2022 aan o.a. de bestuursleden van de parochies in het Aartsbisdom Utrecht maakt kardinaal Eijk kenbaar dat in alle parochies de Woord- en Communievieringen in een periode van 5 jaar (2023-2027) dienen te worden verminderd en uiteindelijk te worden beƫindigd. Dit besluit heeft bij velen verontwaardiging opgeroepen. Zo brengen de gezamenlijke pastoraatsgroepen van de parochie OLVvA in een brief aan het Pastoraal Team onder de aandacht dat een groot deel van de parochianen het ontvangen van
de Heilige Communie in Woord en Communievieringen ervaren als een bron van hoop en kracht om het geloof handen en voeten te geven in het leven van alledag.
Een aantal verontruste parochianen in het oosten van het bisdom Utrecht heeft de werkgroep Samen Kerk, Samen Sterk opgericht. Deze werkgroep heeft een petitie opgesteld met het verzoek aan kardinaal Eijk om af te zien van dit beleidsplan. Inmiddels zijn duizenden petities verzameld en bij het bisdom ingediend. De 4 geloofsgemeenschappen van OLVvA hebben zich aangesloten bij dit initiatief. In de Sint Franciscus Xaverius geloofsgemeenschap werden 55 petities ondertekend en met een begeleidende brief opgestuurd naar het bisdom in Utrecht.

Walter Matthys, Pastoraatsgroep