Hoe staat onze kerk ervoor? Wat doen we met de Boodschap uit het Evangelie, die nog steeds waardevol is voor onze samenleving? Op die vragen gaat Eliza Oudshoorn van de Missionaire Parochie in tijdens een speciaal Zondags Ontbijt.

‘De parochie is een plek -waar naar het Woord wordt geluisterd, -van groei van het christelijk leven, -van dialoog, – van naastenliefde…’, zegt paus Franciscus. Hij noemt het zelfs een ‘heiligdom waar dorstigen komen drinken om verder te gaan op de weg’. De vraag is of we ons dat bewust zijn, of misschien bewust moeten zijn. Eliza Oudshoorn is al jarenlang betrokken bij het RK Alphacentrum en vanuit het Bisdom Breda werkzaam voor de Missionaire Parochie. Tijdens het Zondags Ontbijt op 24 maart licht zij een tipje van de sluier op: wat is de Missionaire Parochie, waarom zouden we dat moeten zijn en hoe kunnen we dat dan worden?

Het Zondags Ontbijt valt dit jaar samen met de Josephdag voor vrijwilligers. Dat betekent dat het ontbijt een feestelijk tintje heeft en er na afloop nog genoeg te doen is. Je bent om 10.00 uur welkom in Parochiezaal St. Joseph, de lezing van Eliza Oudshoorn start rond 10.30 uur, er zijn spellen met een gezellig drankje en de ochtend sluitend we rond 12.00 uur af. Van harte welkom, de deelname is gratis.