Oecumene

Oecumene

Zonder andere christelijke kerken zijn wij als Rooms Katholieke kerk niet compleet. Daarom zoeken we elkaar op om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te bemoedigen. We zoeken naar wat ons bindt, met zorg en behoud van de eigen traditie en geloof. In de oecumenische plekken Het Brandpunt  en De Herberg is oecumene vanzelfsprekend maar ook elders ontmoeten we elkaar. Voorbeelden hiervan zijn maandelijkse vesperdiensten op meerdere plekken in de stad en vieringen op speciale momenten zoals de vredesweek of week van gebed om eenheid

De inloophuizen in de stad zijn diaconale activiteiten van oecumene en in oecumenische leerplekken worden we wijzer van elkaar. Onder de paraplu van de Raad van Kerken Amersfoort  vinden meer dan 15 christelijke kerken elkaar in oude en nieuwe initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn deelname aan het platform levensbeschouwing en religie en de organisatie van de Kerkennacht.

jaarthema-vorming-toerusting schapen

 

De plaatselijke Raad van Kerken is een onderdeel van de Landelijke Raad van Kerken.  Deze Raad van Kerken geeft E-Flits, een maandelijks digitaal bulletin uit via mail. Hiervoor kunt u zich opgeven via Raad van Kerken.

Verder lezen:

Oecumenisch nieuws

Oecumenisch nieuws vindt u op de site van:

Raad van Kerken, Amersfoort

Landelijke Raad van Kerken