maart 2023

Collecte
Sinds enige tijd maken we tijdens de zondagse dienst bij de collecte naast de mandjes ook gebruik de
digitale betaalmogelijk via een QR code. Hiermee kunnen behalve de kerkgangers ook de mensen die
de dienst thuis volgen via de streaming bijdrage aan de collecte voor onze kerk en het wekelijks
wisselende goede doel. We zijn als Zandraad verheugd dat, naast het munt- en papiergeld dat in de
kerk wordt opgehaald, ook de digitale collectes de laatste maanden steeds meer binnenbrengen.
Over totaal 2022 kwam 18.000 euro binnen via de mandjes en 4.000 euro via de QR code en dit
heeft zoals gezegd een stijgende lijn. Hartelijk dank voor al uw gaven!

Schoonmaak
Sinds begin dit jaar wordt vooraf en vaak ook achteraf bij concerten schoongemaakt door het
schoonmaakbedrijf OHCB uit Bunschoten-Spakenburg. Dit bedrijf maakt ook schoon op andere
locaties binnen de OLVA parochie. In overleg met de concertgroep is duidelijk geworden dat hier
duidelijk behoefte aan bestond. Inmiddels is nu verschillende keren schoongemaakt en onze
ervaring is dat goed wordt schoongemaakt. Dit is een goede en noodzakelijke aanvulling op de
wekelijkse schoonmaakbeurt die door onze eigen vrijwilligers al vele jaren lang plaatsvindt. We zijn
heel tevreden over deze combinatie. Hopelijk u ook. Als er nog wensen zijn of u toch klachten heeft
dan horen we dat graag.

Marathon 11 juni
We maken u er al vast op attent dat op 11 juni weer de jaarlijks Marathon van Amersfoort
plaatsvindt. De kerk is dan minder goed bereikbaar. We zullen u tegen die tijd nader informeren hoe
u de kerk op die dag het beste kunt bereiken en weer verlaten, o.a. via de website.

Medewerkersdag 18 juni
Dit jaar zullen de Medewerkersdag en Zanddag weer apart van elkaar plaatsvinden. Voor de
Medewerkersdag hebben we de datum van 18 juni uitgekozen. Het vindt weer plaats aansluitend
aan de zondagse dienst. Hopelijk is het dan mooi weer, zodat het voor een deel buiten kan
plaatsvinden. Ook hierover hoort u tegen die tijd meer. De Zanddag hebben we voorzien begin
september aan het begin van het nieuwe seizoen. Over de precieze datum vindt nog overleg plaats,
houdt de berichten in de gaten.

Namens de Zandraad, Robert Breed