Diaken Antoon van Gaans is zaterdagavond aan de parochie gepresenteerd. Hij was medevoorganger tijdens de eucharistieviering in de goed gevulde St. Josephkerk.

Pastoor Skiba memoreerde aan het gebed voor de wijding van de nieuwe diaken, dat hij eind april tijdens de viering in dezelfde kerk met de aanwezigen had uitgesproken. Antoon van Gaans is voor een periode van vier jaar benoemd als diaken met een speciale opdracht in de samenwerkende parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en HH. Martha en Maria Baarn / Soest.
 
Vice-voorzitter Angélique Liebens verwelkomde de nieuwe diaken met een toespraak, bos bloemen en een goede fles wijn. ‘Antoon is voor 10 uur per week benoemd als vrijwillig en onbezoldigd diaken. Hij zal zich hierbij voornamelijk bezig houden met liturgie en is tevens de link tussen het pastoraal team en de Parochiële Caritas Instelling, de PCI’, vertelde Angélique. Antoon van Gaans zal ook voorgaan in vieringen, het H. Doopsel bedienen en ook als kerkelijke getuige bij een huwelijkssluiting kunnen optreden”.