Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. De St. Josephkerk heeft een nieuwe kruisweg langs de muur gekregen. De veertien staties zijn kleurrijke schilderingen van de hand van kunstenaar Wijnand Geraedts.

Kruisweg van Wijnand GeraedtsTot nu hingen in onze kerk kleine reproducties van de kruisweg van schilder Jan Toorop, kopieën van de oorspronkelijke schilderijen in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek. Deze zijn sinds de vooroorlogse jaren te vinden in talloze kerken en kapellen in Nederland. Vanwege de sombere stijl leefde bij de Locatieraad al langer de wens om ze te vervangen door meer kleurrijke staties. En met hulp van het Museum Catharijneconvent zijn deze nu gevonden. De staties komen uit de kapel van het voormalige retraitehuis St. Jozef, later De Zwanenhof in het Overijsselse Zenderen.

Na het vertrek van de zusters en paters en de verkoop van de gebouwen is de kruisweg beschikbaar gekomen. Schilder Wijnand Geraedts (1883 – 1958) werkte in verschillende Europese landen en had in ons land de katholieke kerk als belangrijkste opdrachtgever. In verschillende kerken zijn nog schilderijen en kruiswegstaties van zijn hand te vinden. Theo en Henk van Hamersveld hebben de staties afgelopen week opgehangen om ze in de kerk te laten acclamatiseren. Daarna zal Theo ze per muurvlak restaureren waar nodig en de latijnse nummering op de lijsten plaatsen.