De SFX wil ‘open huis’ zijn voor het brengen van levensmiddelen voor de Voedselbank dóór stadsbewoners vóór stadsbewoners. U kunt maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur
uw boodschappen inleveren bij de Sint Franciscus Xaverius kerk aan het ’t Zand 29.