Online meevieren vanuit de St. Josephkerk

Kijk hier live naar onze vieringen

Of kijk op onze Facebookpagina of onze eigen lokale website.

Steun deze service
Steun de online vieringen en het werk van onze gemeenschap met een bijdrage op:
NL 77 RABO 0123 1000 11 t.n.v. ‘R.K.-PAROCHIE OLVA’ o.v.v. ‘St. Joseph’
(Het bedrag is aan te passen.)