Jong en oud kunnen de komende Kerstavond meezingen in de St. Josephkerk. De GospelKidz en de VeenVocals bieden je de mogelijkheid mee te doen!

In de Familiekerst (19.00 uur) zingen de GospelKidz, het interkerkelijk kinderkoor met veel aandacht voor de muzikale en vocale ontwikkeling van kinderen. Je kunt met dit kerstproject meedoen en kijken of het je leuk lijkt om ook daarna mee te blijven zingen. Bij de GospelKidz is het belangrijk dat je kunt beleven wat je zingt en dat ook overbrengt op de mensen voor wie je zingt. En, je zit tijdens de kerstviering gewoon lekker vooraan!

De repetities zijn iedere vrijdagmiddag om 15.30 uur in Het Brandpunt. Er wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten gevraagd. Doe mee, mail met dirigente Esther Ocheng.

De Veen Vocals zijn begonnen met de repetities voor de Zalige Kerstnacht (22.00 uur). Het is leuk om in de weken ervoor al in de stemming te komen door alvast kerstliedjes te zingen! Kom naar de kerstrepetities en doe mee! Uiteraard zingt het koor de bekende klassieke kerstliederen zoals “Stille nacht”, of “Ere zij God”. Maar ook andere, vaak engelstalige liederen: “Joy to the World”, “Hark the herald angels sing” en “Mary did you know”. De Veen Vocals repeteren iedere woensdagavond om 19.30 uur in Parochiezaal St. Joseph.