H. Kruis de laatste tien jaar

De bisschoppelijke keus om de H. Kruiskerk destijds als Eucharistisch Centrum aan te wijzen was ingrijpend voor de geloofsgemeenschap. Het betekende een grote verandering en voelde als een keurslijf gezien de strikte wijze waarop de Eucharistische vieringen vanaf toen gehouden dienden te worden. Andersoortige vieringen zoals Woord & Communie, Woord & Gebed of een Oecumenische viering waren niet meer mogelijk. De H. Kruisgemeenschap moest toen afscheid nemen van haar eigenheid als ‘familiekerk’.

Het bezoek van de vertrouwde H. Kruis –gelovigen en parochianen van andere geloofsgemeenschappen nam in die jaren verder af, maar het aantal “nieuwe” gelovigen uit andere werelddelen (‘de nieuwe Nederlander’) groeide relatief sterk. Een en ander heeft ertoe geleid dat per saldo het kerkbezoek hoog en constant was, en dat de diversiteit van kerkgangers (in allerlei opzichten) toenam. In diezelfde periode werden de St. Henricuskerk en de Heilige Geestkerk gesloten en gingen meerdere van hen daarna voor vieringen naar de H. Kruiskerk. Vele vrijwilligers hebben met grote toewijding de op hen afkomende veranderingen opgepakt en zich ingespannen om iedereen zich thuis te laten voelen.

Het besluit tot sluiting van de kerk is bij de geloofsgemeenschap hard aangekomen. Naast verdriet was er ook boosheid, en vele vrijwilligers voelde zich miskend voor de vele jaren dat ze het Eucharistisch Centrum zo zorgvuldig en betrokken draaiende hielden. Ondanks de algemene trend van teruglopend kerkbezoek waren er op een ‘gewone’ zondag nog altijd tussen de 100 en 120 gelovigen om de viering bij te wonen.

Een aantal betrokken ‘kruisers’ verenigde zich tot wat het ‘Kruisberaad’ is gaan heten en heeft vele initiatieven genomen om het bestuur op andere gedachten te brengen. Er werd ook nagedacht op welke wijze het afscheid van elkaar en van de Kruiskerk het beste kon gebeuren.

Vertegenwoordigers van de andere geloofsgemeenschappen kwamen naar de H. Kruis om de gemeenschap te interesseren om bij hen aan te sluiten. Vrijwilligers werden in meerdere vieringen (in maart 2021) in het zonnetje gezet en uitvoerig bedankt voor hun vaak langdurige inzet voor de geloofsgemeenschap. Er is toen ook een videodocument van de vrijwilligers gemaakt.

Klik op de kleine afbeelding om de tekst te lezen

Een aantal mensen heeft een bezwaarschrift naar Paus Franciscus gestuurd waardoor de voorgenomen sluiting in maart 2021 vertraagd werd. De uiteindelijke slotviering en daarop volgende afscheid was op zondag 10 oktober 2021.