Geluid in de Xaveriuskerk
In onze kerk worden naast de wekelijkse vieringen, in het weekend, en speciale vieringen door de week, steeds meer bijeenkomsten gehouden. We willen dan natuurlijk ook een goede service bieden aan organisatoren en bezoekers.

audio / geluid
We zoeken enkele vrijwillige medewerkers die de zorg op zich willen nemen van alles wat de audio, het geluid in het kerkgebouw van doen heeft. Het gaat om de vieringen maar ook om de bijeenkomsten die het SCC regelmatig in de kerk organiseert, activiteiten die om geluidsondersteuning vragen. Ook zijn er met regelmaat grotere en kleinere concerten.

Voor dit alles is een plan opgesteld om de geluidsverzorging verder te verbeteren, in een eeuwenoud gebouw vergt dat speciale aandacht.Daarom een dringende vraag: wie voelt ervoor om mee te werken aan een goede geluidsverzorging in de kerk?

-werkgroep
We denken aan een kleine werkgroep die alle audio-aspecten voor haar rekening neemt: opstellen van microfoons aangepast aan de verschillende soorten vieringen en bijeenkomsten, het regelen van een goede verstaanbaarheid in de kerk, het  bedienen van cd-speler, opnemen van vieringen/bijeenkomsten, aandacht voor de aanwezige infra-roodinstallatie voor mensen die gebruik willen maken van gehoorondersteuning, meedenken over verdere verbeteringen op dit vlak.

Er  zal gezorgd worden voor een deskundige introductie en begeleiding bij de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen in het weekend plaatsvinden maar ook wel door de week.

Interesse? U kunt zich aanmelden bij het secretariaat (secretariaatsfx@gmail.com) of om nadere inlichtingen vragen bij Bart Verreijt (via streamaudiosfx@proton.me)  die dit gebeuren coördineert.