Diaconie

Diaconie

Ook buiten de kerk is onze parochie aanwezig. Als partner in inloophuizen, met het straatpastoraat, de werkgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken en met onze Parochiële Caritasinstelling staan we mensen die het nodig hebben terzijde met materiële en immateriële hulp. Voorbeelden van dit laatste zijn de bezoekgroepen die in alle geloofsgemeenschappen van onze parochie actief zijn.