De Sint Ansfridusgeloofsgemeenschap

De 100-jarige Sint Ansfriduskerk is een levend huis in Amersfoort-Zuid van en voor een ieder die zich thuis voelt in de Rooms Katholieke traditie.

De geloofsgemeenschap Sint Ansfridus maakt sinds 2010 deel uit van de Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De Sint Ansfridus geloofsgemeenschap heeft haar basis in de Sint Ansfriduskerk, zaal en pastorie. Het is de lokale geloofsgemeenschap van de parochie OLVvA in het gebied Berg- en Leusderkwartier, maar ook uit andere delen van Amersfoort en omgeving vinden gelovigen de weg naar de Sint Ansfriduskerk.

De Sint Ansfridus geloofsgemeenschap heeft een lokaal bestuur, het Ansfridusberaad. Elke paar jaar worden de doelen en activiteiten vastgesteld die bijzondere aandacht vragen van het Ansfridusberaad voor het ontwikkelen en het dagelijks reilen en zeilen van de Sint Ansfridus geloofsgemeenschap. Het Ansfridusberaad is ook verantwoordelijk voor het lokale budget van de Sint Ansfridus geloofsgemeenschap.

In activiteiten en werkgroepen zijn meer dan 200 vrijwilligers actief. Zij zijn degenen die de met elkaar zorgen dat de Sint Ansfridus een vitale geloofsgemeenschap is en zich blijft ontwikkelen in de bestaande en met nieuwe activiteiten.

Activiteiten Sint Ansfridus geloofsgemeenschap 

Kernactiviteit van de Sint Ansfridus geloofsgemeenschap zijn de vieringen. Naast ontmoetingen met God zijn het ook momenten om elkaar te ontmoeten. Vele vrijwilligers zijn hierbij in diverse rollen betrokken. Met elkaar zorgen voorgangers, kosters, lectoren, acolieten, koren, gastheren en –vrouwen, koffieschenkers dat de vieringen inhoudelijk en organisatorisch goed zijn en bijdragen aan de geloofsbeleving die de kerkgangers zoeken. Ook denken zij na over nieuwe wijzen om de oude verhalen te vertellen en de katholieke traditie in de huidige tijd zichtbaar te maken. De Passion 4U op de dinsdag voor Pasen en het projectkoor Gregoriaans zijn voorbeelden hiervan.
De Sint Ansfridus is een hechte geloofsgemeenschap waarin aandacht voor elkaar sterk aanwezig is. Vele vrijwilligers zijn betrokken bij activiteiten en werkgroepen waarin deze aandacht centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan de gesprekken bij de koffie na de vieringen, meeleven met elkaar, een luisterend oor bieden, het wekelijkse bloemetje van aandacht dat weggebracht wordt door parochianen, de mogelijkheid thuis de Communie te ontvangen, het bezoeken van mensen thuis en in het ziekenhuis, een kaartje bij een verjaardag of ziekte, de autodienst voor de vieringen, het thuis via internet kunnen meevieren met de gelovigen in de kerk, de speciale telefoonlijn voor contact in Coronatijd.

Overige activiteiten

Een jaarlijks terugkerend evenement in en rond de Sint Ansfriduskerk voor heel Amersfoort en omgeving is de kerststallententoonstelling in december.
Naast met inhoudelijke activiteiten zijn er ook vrijwilligers bezig met praktische zaken in en rond het kerkgebouw, zoals de kleinere reparatie- en onderhoudsklussen en het tuinonderhoud.

De Sint Ansfridus geloofsgemeenschap is ook actief in de wijk Amersfoort-Zuid en vertegenwoordigt de RK inbreng op het gebied van oecumene in deze wijk. We werken bijvoorbeeld jaarlijks samen met de PKN-kerken aan een gezamenlijke viering in januari en de oecumenische viering bij Dodenherdenking op 4 mei en bij activiteiten rond kerkennacht. We zijn ook aanwezig bij het Wijkfeest Zuid en andere initiatieven van Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Zuid en indebuurt033.

Bij alle activiteiten zijn nieuwe vrijwilligers altijd welkom! U kunt zich aanmelden via e-mail secretariaat@ansfriduskerk.nl of telefonisch 033 – 461 59 23.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de geloofsgemeenschap Sint Ansfridus, dan kunt u onze informatiegids AnsfridusInfo opvragen via een e-mail naar secretariaat@ansfriduskerk.nl. Wij sturen hem u dan digitaal toe. U kunt hem ook afhalen op het secretariaat Sint Ansfridus, Jacob Catslaan 28, Amersfoort op vrijdag tussen 9.30-12.00 uur.

Actuele informatie over activiteiten kunt u lezen op www.sintansfridus.nl en facebook @SintAnsfriduskerk.