Sint Ansfridus Vieringen

Vieringen

 Vieringen zijn een kernactiviteit van de Sint Ansfriduskerk. Vieringen zijn bij uitstek bezinningsmomenten. In vieringen kunnen we God ontmoeten, staan we stil bij de betekenis van het leven van Jezus voor ons eigen leven. Daarnaast zijn het momenten om ook elkaar te ontmoeten en ons gastvrij en vol aandacht te tonen naar elkaar. De mooie ruim 100-jarige monumentale Sint Ansfriduskerk creëert vanzelf een ruimte waarin dit vieren tot zijn recht kan komen.

De Sint Ansfriduskerk biedt diversiteit in vieringen. Er zijn de ‘traditionele’ vieringen, zoals de Eucharistievieringen en Woord- en Communievieringen op zon- en feestdagen. Er zijn ook eigentijdse wijzen om de oude verhalen te delen, zoals de meer meditatieve vieringen (de Vespers en (oecumenische) gebedsvieringen) en Passion 4U. Mediteren kan bij de Christelijke Meditatie.
Velen werken als vrijwilligers mee aan deze vieringen, zoals kosters, lectoren, acolieten, koren, gastvrouwen en -mannen en koffieschenkers.

Wekelijkse vieringen

Vieringen in het weekend in de Sint Ansfriduskerk elke zondag 11.00 uur

Elke zondag om 11.00 uur is er een Eucharistieviering, Woord- en Communieviering of een Gebedsviering in de Sint Ansfriduskerk. Voorgangers zijn leden van het pastoraal team van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en parochianen.

Diverse koren en musici zorgen voor de muzikale ondersteuning. Naast de koren van de Sint Ansfriduskerk (Soli Deo Gloria, Koor 4U, Mixed Generations, Open Cantorij) zingen regelmatig koren uit de andere geloofsgemeenschappen van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Eerste zaterdag van de maand 19.00 uur Vespers

Elke eerste zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een Vespers in de Sint Ansfriduskerk. Voorganger in deze gebedsviering is een parochiaan. Er wordt samen gebeden en gezongen.
In de zomervakantie zijn er geen Vespers.

Derde zaterdag van de maand 19.00 uur Eigentijds Rozenkransgebed

Elke derde zaterdag van de maand is er om 19.00 uur een Eigentijds Rozenkransgebed. Het gebed is gebaseerd op het originele rozenkransgebed waarvan de teksten in de taal van vandaag zijn geherinterpreteerd. Er wordt gezamenlijk gereciteerd en gezongen. Aansluitend kunt u in stilte een kaarsje aansteken. Voorganger is een parochiaan. In de zomervakantie en in december is er geen Eigentijds Rozenkransgebed.

Mediteren

Christelijke Meditatie – Stilte meditatie: Christelijke Meditatie – mediteren als weg naar vereniging met God.

Elke donderdagavond mediteren we in (de dagkapel van de) Sint Ansfriduskerk. We lezen twee teksten en na elke tekst mediteren we 15 minuten. Ieder doet dit langs de weg van stil gebed op eigen wijze. Maar wel ingekaderd in een vast openingsgebed en een slotgebed. We volgen hiermee de Christelijke meditatie traditie. En we zijn onderdeel van de World Community for Christian Meditation (zie www.wccm.org en www.wccm.nl).

Iedereen is welkom zich bij ons aan te sluiten om samen stil te zijn.

Plaats: (dagkapel van de) Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan Amersfoort
Datum en tijd: donderdagavond van 19.30-20.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, onder andere voor kaarsen

Informatie: Herman Roos via secretariaat@ansfriduskerk.nl

Dodenherdenking

Jaarlijks vindt op 4 mei van 18.00-18.40 uur in de Sint Ansfriduskerk een oecumenische gebedsviering plaats in verband met de Dodenherdenking. De viering is een gezamenlijk initiatief van kerken in Amersfoort-Zuid. De viering wordt voorbereid door de Sint Ansfriduskerk in overleg met de Nieuwe Kerk (PKN), Bergkerk (PKN) en Fonteinkerk (PKN). Het thema van de viering sluit aan bij het jaarthema van de Dodenherdenking. Voorgangers zijn afkomstig uit de Sint Ansfriduskerk en een of meer van de PKN-kerken. Muzikale ondersteuning wordt verleend door een koor of een cantor. De burgemeester van Amersfoort verzorgt een korte overweging.

Eenieder is van harte welkom om in deze viering met stilte, woord, gebed en muziek stil te staan bij de Dodenherdenking. Aansluitend kunnen aanwezigen desgewenst naar Kamp Amersfoort gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.

Vieringen bekijken en beluisteren

Internet via www.kerkdienstgemist.nl Sint Ansfridus

De weekendvieringen en vieringen op zon- en feestdagen in de Sint Ansfriduskerk worden uitgezonden via internet. Als u niet in de gelegenheid bent een viering bij te wonen, kunt u deze rechtstreeks volgen via internet. Naderhand kunt u deze vieringen bekijken via uitzending gemist.

Golfbrekerradio

Iedere tweede zondag van de maand worden de vieringen vanuit de Sint Ansfriduskerk rechtstreeks uitgezonden via Golfbrekerradio (via DAB+). Ook vieringen rond Kerstmis en Pasen worden rechtstreeks uitgezonden. Voor meer informatie en de programmering, zie Golfbreker Radio.

Overige vieringen

In overleg kunnen ook andere vieringen in de Sint Ansfriduskerk uitgezonden worden. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksviering of een uitvaart of herdenkingsdienst. Bij het reserveren van de kerk voor een dergelijke viering kan deze wens aangegeven worden bij het secretariaat van de Sint Ansfriduskerk. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar secretariaat @ansfriduskerk.nl of bellen naar 033 461 59 23.