De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, ook bekend als de zusters van Onze Lieve Vrouw Ter Eem, vierden deze week (om precies te zijn op 29 juli) hun 200 jarig bestaan. De zusters herdachten die dag dat de eerste leden hun geloften aflegden in de Franciscus Xaveriuskerk aan ‘t Zand (ze hadden toen nog geen eigen klooster).

De warme band tussen de zusters en de Franciscus Xaverius heeft daar zijn oorsprong. Sinds zijn emeritaat als pastoor in 2008, is pastor Bart Verreijt betrokken bij de pastorale zorg voor de zusters.
Op haar hoogtepunt telde de congregatie alleen in Nederland ruim 1200 leden die zich voornamelijk richtten op het onderwijs, later kwamen daar aandachtsgebieden als zorg voor ouderen en medewerking in het pastoraat bij. De scholen waar de congregatie zorg voor droeg waren in Nederland vooral te vinden boven de grote rivieren. De zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort vormden lange tijd een van de grote onderwijscongregaties in ons land.

Thans telt de congregatie in Nederland ongeveer 60 zusters, met een gemiddelde leeftijd van tegen de 90. Zij wonen in het enige overgebleven klooster, het Moederhuis aan de Zuidsingel in Amersfoort.
Het zwaartepunt van de congregatie ligt nu in Indonesië. Daar heeft de congregatie twee provincies. Ook kent de congregatie een provincie in Afrika, in Malawi. Het Algemeen Bestuur van de Congregatie wordt sinds een aantal jaren gevormd door zusters uit Indonesië en Malawi.

Meer over de geschiedenis van de Congregatie kunt u hier lezen.

B. Verreijt