De waarde van het ouder worden
“Ouder worden wordt te vaak als probleem benaderd. Terwijl ouderdom zijn eigen zin heeft. Er is zeker aandacht voor ouderen, maar de vraag naar de zingeving wordt zelden gesteld.” Aldus Jan van Baardwijk, predikant van de Bergkerk, in de Xaveriuslezing op 21 januari jl. Hij hield een duolezing met René Rosmolen, geestelijk verzorger bij Beweging 3.0. Rosmolen besprak aan de hand van vier schilderijen – waaronder Rembrandt’s schilderij van de oude Simeon die het klein kind Jezus in zijn armen houdt -, wat de waarde van ouderdom kan zijn. Beide inleiders etaleerden een positieve kijk op ouderdom. Ze schreven het boek “Zin in de ouderdom” en startten het project Onder de vijgenboom, met programma’s met films, kringgesprekken, bijeenkomsten over poëzie en teksten.
Het Spiritueel Cultureel Centrum is geïnspireerd om het thema Ouder worden meer aandacht te gaan geven in haar programma’s.
Huib Klamer