Beste mensen van de Xaveriuskerk,

Zondagmiddag  24 april (de datum van orthodox pasen) wil de Raad van Kerken Amersfoort een bijeenkomst organiseren met en voor Oekraiense vluchtelingen. Deze bijeenkomst is nu in voorbereiding (er wordt ook gesproken met de vluchtelingen zelf).
Gedacht wordt aan twee delen:
– 15.00u gebedsdienst in de St Joriskerk
– vanaf 16.00u ontmoeten (met tolken) in de Xaveriuskerk.

Voor het gedeelte in de Xaveriuskerk (en bij goed weer ook in de tuin) zijn vrijwilligers nodig.
Concreet voor:
– klaar maken van en schenken van: koffie, thee, limonade (we reken ook op kinderen)
– het klaarmaken van de ruimte (stoelen opzij zetten, terugzetten).
– opruimen na afloop.

We weten niet hoeveel mensen er zullen komen.
Uitgenodigd worden: vluchtelingen, vrijwilligers, mensen uit andere kerken.

Onze vraag: kun/wil je die middag vrijwilliger zijn?
Zo ja, geef je dan svp op bij mij,  hkklamer@casema.nl
En geef daarbij ook even aan welke taak je het liefst op je wilt/kunt nemen.

In de loop van volgende week (niet eerder dan woensdag) krijg je van mij een bevestiging en nadere informatie.
Overigens, ik heb dit plan al met enkele mensen besproken, met: Francien Woets, Ien Hoekstra, Ab Olthof; die hebben hun medewerking toegezegd.

Met vriendelijke groet

Huib Klamer (ook secretaris Raad van Kerken Amersfoort)