In ons leven en onze gemeenschappen is veel te vieren. Samen of individueel bereiden we ons voor op die mooie momenten waarin we ons geloof volop beleven. Voor elke fase van ons leven zijn er mogelijkheden om met ons geloof bezig te zijn en ons geloof te vormen en te verdiepen.

Huwelijksvoorbereiding

Wanneer u plannen heeft om in een van de kerken van de parochie te gaan trouwen, neem dan ruim voor de verlangde huwelijksdatum contact op met het Centraal secretariaat van de parochie. Dit geldt zowel voor katholieke als voor oecumenische huwelijksvieringen, en ook wanneer u een zegening over uw relatie wilt vragen.

De voorbereiding op het kerkelijk huwelijk bestaat (verplicht) uit drie avonden samen met andere huwelijksparen, naast de gesprekken met de voorganger van de huwelijksviering.

 

Doopvoorbereiding

Maandelijks zijn er in de parochie doopplechtigheden voor kinderen in de verschillende kerken. Om te informeren naar de mogelijke doopdata kunt u contact opnemen met het Centraal Secretariaat.

De voorbereiding op de doop is voor veel ouders een inspirerende manier om zich bewust te worden van hun eigen geloof en kennis te maken met de geloofsopvoeding. Nadat u aangemeld heeft voor een doopdatum ontvangt u een uitnodiging voor de voorbereidingsavonden waarop u (liefst met beide ouders) verwacht wordt. Omdat er niet elke maand en niet in elke kerk doopvieringen zijn kunt u best tijdig informeren naar de mogelijkheden.

 

Doop en Vormselvoorbereiding voor volwassenen

Wie toe wil treden tot de Rooms Katholieke Kerk ontvangt het H. Doopsel en/of het H. Vormsel. Hij of zij volgt hiervoor een cursus in een catechumenaatsgroep: RK voor Beginners. Deze groep van geloofsleerlingen bereidt zich gezamenlijk in 12 bijeenkomsten voor op de toetreding tot de RK kerk in de viering van de Paaswake. Ook ‘herintreders’ en twijfelaars kunnen mee doen met de groep.

 

Kerk op Schoot voor peuters en kleuters

Samen geloven met ouders en hun peuters en kleuters doen we met Kerk op Schoot. Vijf keer per jaar vieren we op zondagmorgen in de kring. Met liedjes, een bijbelverhaal, een knutsel, gebedjes en een kaarsje worden de kleinsten vertrouwd gemaakt met de verhalen van Jezus. Kerk op Schoot wordt gehouden in Parochiezaal St. Joseph (zie vieringen).

Samen geloven met ‘Het Licht op ons pad’ 4-6 jaar

Voor ouders en hun kind van 4 tot 6 jaar is er de groep Samen Geloven. Eén keer per maand op de zondagmorgen komen we een uur bij elkaar. Elk kind krijgt een eigen werkboek, met verhalen, liedjes, gebedjes en werkbladen. De bijeenkomsten zijn in het Catechetisch centrum van de parochie, de Pastorie in Hoogland. Voor meer informatie over data, en aanmelding:

 

Eerste Communievoorbereiding

Wanneer een kind in groep 4 van de basisschool zit kan hij of zij deelnemen aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Samen met andere kinderen uit de parochie worden de kinderen in een aantal bijeenkomsten voorbereid en leren zij, op hun eigen niveau over het Evangelie, de Rooms-katholieke Kerk en de liturgie en Eucharistie. Wie ingeschreven staat krijgt de uitnodiging om mee te doen in het najaar thuis. Zowel de voorbereiding als de Eerste Communievieringen vinden in een aantal vooraf vastgestelde kerken plaats.

 

Tussencatechese: Licht op ons pad 7-9 jaar

Wanneer kinderen hun Eerste Communie gedaan hebben en de smaak voor samen geloven te pakken hebben, kunnen ze elkaar blijven ontmoeten in de tussencatechese op de zondagmorgen, één keer per maand. De bijeenkomsten zijn in het Catechetisch centrum van de parochie, de St. Martinuspastorie.

Voor meer informatie of aanmelding

 

Vormselvoorbereiding

Kinderen uit groep 8 van de basisschool kunnen deelnemen aan de voorbereiding op het H. Vormsel en zo de volgende stap zetten in hun gelovig leven. De kinderen die ingeschreven staan worden hiervoor in september uitgenodigd. De voorbereiding vindt voor alle kinderen samen plaats in het Catechetisch centrum van de parochie, de viering is jaarlijks in de H.Kruiskerk, het Eucharistisch Centrum van de parochie.

 

Volwassenencatechese

Elk jaar verschijnt in september bij ons parochieblad Mirakel een overzicht van de catechetische activiteiten. Via de website Zindex033.nl vindt u o.a. een veelzijdig catechese aanbod voor volwassenen. Vanwege de samenwerking op het gebied van Vorming en Toerusting met de PKN kerk in Amersfoort is dit aanbod oecumenisch, dat wil zeggen dat het open staat voor iedereen en aangeboden wordt aan zowel PKN als RK-kerkleden.

Jaarthema

Elk jaar worden activiteiten en cursussen aangeboden binnen een jaarthema. Het jaarthema vormt een prachtige kapstok voor activiteiten en bijeenkomsten. Jaarthema’s uit voorgaande jaren zijn bijvoorbeeld: Maria, Weg van het gebed, Levenskunst, Verwondering, Hierna Nu, Aan Tafel!, Pelgrimage en Veerkracht.