Met Pasen is de parochie telefonisch niet bereikbaar. Door drukte van het pastoraal team en vrije dagen van medewerkers en vrijwilligers wordt de telefoon weer opgenomen vanaf dinsdag aanstaande, onder werktijd.