Bestuursvergadering op 14 november

Opnieuw digitaal, maar daarom niet minder hectisch: de jongste vergadering van het parochiebestuur. Waar spraken we over?

Natuurlijk over de aanstaande verhuizing van het Eucharistisch Centrum. Deze verhuizing kent twee gezichten. Enerzijds de teleurstelling en het verdriet van de parochianen rond de Heilig Kruiskerk, anderzijds is er ook heel veel energie en enthousiasme te zien bij de parochianen verbonden met de St. Martinuskerk, waar men zich voorbereidt op de komst van het eucharistische hart van onze parochie. Het Transitieteam begeleidt beide geloofsgemeenschappen, en is op volle kracht bezig.

Vanaf de eerste mis in de St. Martinus is het mogelijk de diensten te volgen via internet. Een team vrijwilligers is drukdoende met de technische voorbereidingen. De uitzendingen uit Hoogland vervangen de opnamen die de stichting Trideo maakte vanuit de locatie Hooglanderveen in de St. Josephkerk en die werden uitgezonden via RKeemland.nl.

Website vernieuwd
Een mijlpaal die hiermee samenhangt is de lancering van de verbeterde website katholiekamersfoort.nl. De bestaande site gaat alwaar een paar jaar mee en had volop verbetermogelijkheden. Vanwege corona is er de laatste maanden een digitaal verbeterproces gestart waarbij vanuit de gemeenschappen en de redactie (Martin Lorijn en Tom Dirks) volop input is geleverd aan de webbouwer. Met een beetje geluk is de nieuwe site ook eind deze maand klaar. Klikken dus!

Deze maand wordt de begroting voor komend jaar vastgesteld. Het is heel fijn dat de (geplande) inkomsten en uitgaven in 2021 voor het eerst in jaren in evenwicht zijn. Dat komt door Hollandse zuinigheid, de geplande verhuur van locaties waaronder de Heilig Kruiskerk, de verdere krimp van het pastoresteam, maar ook doordat andere betaalde krachten die met
pensioen zijn gegaan, niet worden vervangen. Als parochie leunen we dus steeds meer op vrijwilligers.

Pastoraal team
Nu we ‘zwarte cijfers’ (hopen te) schrijven hoeven we niet langer bang te zijn voor zakelijk ingrijpen door het bisdom en zijn we ook en vooral toekomstvast. Wel blijft natuurlijk de personele bezetting een punt van zorg. Het pastoraal team is klein en daarmee zijn we kwetsbaar. Priesters en pastoraal werkers moeten wekelijks een koorddansje doen om alle kerkdiensten, thuisbezoeken en vergaderingen te kunnen voldoen.

Natuurlijk blijft corona ook de komende tijd nog problemen opleveren. Geen traditionele kerstlunch voor de vrijwilligers, waarschijnlijk geen nieuwjaarsbijeenkomst en diensten met een minimaal aantal deelnemers. Het is niet anders. Gezondheid blijft voorop staan.

Kerkbalans coronaveilig
Corona heeft ook effect op de actie Kerkbalans. De voorbereidingen daarvan zoals het gezamenlijk vullen van de enveloppen, lopen anders. Er komt geen bezoek aan huis om de envelop af te geven. Promotie maken we dit keer via de post, onze website en op andere, corona-veilige manieren. We hopen dat dit de persoonlijke aspecten van de acties iets kunnen compenseren. Want een goede opbrengst is belangrijker dan ooit! Andere kerkgenootschappen schrijven hun gelovigen een minimumbedrag, of een percentage van het inkomen, voor als Kerkbalans-bijdrage. Zover willen we niet gaan, maar dat betekent wel dat onze parochianen gemiddeld ongeveer de helft geven van de leden van de protestantse kerk. .

Daarom de oproep voor dit jaar: mag het iets méér zijn?