Als levende kerk willen we een dienende en missionaire ondernemende kerk zijn. Dat vertaalt zich in onze speerpunten. Naast traditioneel-kerkelijke taken als liturgie en catechese zijn we actief met maatschappelijk werk in het kader van diaconie.

De veelzijdigheid van een moderne stad als Amersfoort komt tot uiting in diverse activiteiten op het gebied van spiritualiteit en cultuur. Met andere christenen gaan we de dialoog aan in het kader van oecumene.
Sinds februari 2018 is het werkplan van het pastoraal team voor de komende twee jaar definitief vastgesteld. U kunt het hier lezen.