Aan de tijd dat de Heilige Geestkerk aan de Mozartweg 54 gevestigd was, is per 1 november 2017 een einde gekomen. Echter wij houden als geloofsgemeenschap nog steeds stand in de Wijkherberg Heilige Geest. De vestigingsplaats is alleen veranderd. Vanaf 15 oktober 2017 hebben we enkele ruimtes gehuurd bij onze buurkerk De Brug aan de Schuilenburgerweg 2 en zullen daar onze lopende en zo mogelijk nieuwe activiteiten voortzetten.

Onze eerste activiteit is de Wijkherberg welke op dinsdagmiddag van 14:30 – 16:30 uur, woensdag- en donderdag-ochtend open is van 10:00 – 12:00 uur. Er is op deze dagen altijd iemand aanwezig voor een praatje bij een kopje koffie of thee. Iedereen, van parochiaan tot wijkbewoner, van vaste bezoeker tot incidentele passant, is welkom. Op deze manier willen wij een warme, open en gastvrije plek in de wijk zijn, die biedt waar mensen in deze tijd behoefte aan hebben namelijk contact met anderen. Er is ruimte voor nieuwe mensen en ideeën, zorg voor behoeften en noden van de omgeving en aandacht voor kinderen, van klein tot groot.

De tweede activiteit is het inloopspreekuur van het Diaconaal Sociaal Bureau Amersfoort (DSBA) elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur waar ook iedereen terecht kan voor een gesprek. Er is echter een vacature voor deze functie. Als Huub Hemels aanwezig is kan hij mogelijk de ‘hulpvrager’ te woord staan. Financiële hulp kan niet worden gegeven, maar moet worden aangevraagd via deze website

Onze doelstellingen zijn samen te vatten in de volgende woorden: Aandacht, Informatie, Advies, Begeleiding en Hulp.

De derde activiteit is de Zondags-Geest op de 2e en 4e zondag van de maand waarop wij ’s middags van 14:30 – 16:30 zijn geopend voor inloop, ontmoeting, gezelligheid en diverse activiteiten welke worden aangekondigd op de website katholiekamersfoort.nl in ieder geval in de agenda, en vaak ook wat uitgebreider bij de activiteiten. Wilt u zelf een activiteit ontplooien, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met Marga van Eck: e-mail: margavaneck@msn.com

Wilt u er rekening mee houden dat gedurende vakantieperiodes de inloop-ochtenden beperkt kunnen zijn tot 1 dag per week. Eveneens zal de Zondags-Geest een aantal keren niet gehouden worden. Tijdig zullen wijzigingen via katholiekamersfoort.nl bekend worden gemaakt.

Algemeen contactpersoon: Huub Hemels:> telefoon: 033 472 18 82 > e-mail: secr.pg.ghga@xs4all.nl