Het Brandpunt is een Oecumenische geloofsgemeenschap in Kattenbroek. Katholieken en protestanten trekken samen op in vieringen, activiteiten en in het omzien naar elkaar.

In de loop der jaren is Het Brandpunt een echte plek van oecumene en ontmoeting geworden. De samenwerking tussen de katholieke en de protestantse tradities heeft geleid tot een vierplek waar liturgie in beweging is, waar deelhebben aan elkaars liturgische gebruiken inspirerend werkt en waar het gesprek over verschillen, mensen bindt aan de kerk. Advent, Kerst, de veertigdagentijd, de Goede Week, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren worden in Het Brandpunt op eigen wijze en nadrukkelijk gevierd.

Het Brandpunt als geloofsgemeenschap bestaat sinds 1990. In 1994 is een eigen gebouw aan de Laan naar Emiclaer geopend. We willen een plaats van ontmoeting zijn: ontmoeting met God, met jezelf, je naaste en de wereld. Daarbij past het ‘omzien naar elkaar’. Door bijvoorbeeld het inloopwerk via het nabijgelegen inloophuis De Ontmoeting, het koffiedrinken na afloop van de viering, een seniorenochtend, de openstelling doordeweeks, diaconale activiteiten en het delen van lief en leed op allerlei manieren.

BrandpuntEen plek voor kinderen

Kinderen horen erbij in Het Brandpunt. Kinderen tot vier jaar kunnen spelen in de crèche. Vanaf de basisschoolleeftijd is er voor hen kinderwoorddienst en de kidsclub. Na de basisschool kunnen jongeren van 12 tot 16 jaar tijdens de viering regelmatig terecht in het Brandhoutcafé. Ze praten over thema’s die hen bezig houden of luisteren naar muziek. Ook liturgische elementen kunnen een plek krijgen. Iemand steekt bijvoorbeeld een kaarsje aan waarbij een intentie wordt uitgesproken. Voor jongeren is er in het weekend Tienercafé.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
telefoon 033 – 4554666

geopend op werkdagen: 10.00 – 12.00 uur.
zondagse viering: 10.45 uur

Contactpersonen

Secretariaat Oecumenische Wijkraad: info@hetbrandpunt.net

Kees van Dijke / Marinka van den Akker (kosters): tel: 06 – 53 98 96 27 koster@hetbrandpunt.net

Nieuwsbrief: nieuwsbrief@hetbrandpunt.net

Website: http://hetbrandpunt.net