Geschiedenis en toekomst

In 2010 zijn alle parochies en geloofsgemeenschappen in de gemeente Amersfoort samengegaan in de nieuwe parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Met deze fusie kwam een einde aan zelfstandigheid die soms honderden jaren heeft geduurd. Het fusieproces was dan ook niet altijd even makkelijk, maar inmiddels kunnen we met recht spreken van een parochie die even hecht als veelzijdig is. Ambities en plannen kunt u lezen in het Beleidsplan 2020. In het archief kunt u met zoektermen eerdere plannen en documenten vinden. Centraal in het Beleidsplan staat het voornemen om de veelzijdigheid van de parochie in stand te houden en op onze speerpunten de zichtbaarheid en de betekenis van ons werk te vergroten zowel voor de individuele gelovige als voor de stad als geheel.