Geloven
Geluk vieren, verdriet verwerken, steun zoeken en krijgen. Als kerk en als gemeenschap van gelovigen zijn we er op uiteenlopende momenten voor elkaar.


Doop

Dopen doen we samen, omdat het immers de entree is tot de gemeenschap. Maandelijks zijn er doopplechtigheden voor kinderen. Volwassenen treden toe tot de kerk in de Paasnachtviering.

De gezamenlijke voorbereiding op doop (en voor de volwassenen ook het vormsel) zijn voor veel ouders en nieuwe katholieken een inspirerende manier om kennis te maken met geloofsopvoeding, andere gelovigen en met onze parochie. Volwassenen en jongeren die overwegen zich te laten dopen doen mee met de catechumenaatsgroep of doorlopen een individueel voorbereidingstraject.

Voor informatie over data en mogelijkheden: neem contact op het het Centraal Secretariaat van de parochie.

 

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Kinderen uit de groepen 4 en 8 van de basisschool nemen in respectievelijk de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel de volgende stappen in hun geloofsopvoeding. Samen met andere kinderen uit de parochie worden zij in een aantal bijeenkomst voorbereid en leren zij –op hun eigen niveau- over het evangelie, de Rooms-Katholieke kerk en de liturgie en eucharistie. Voor henzelf en voor ons allemaal in de parochie zijn dit feestelijke hoogtepunten.

In september worden de data van de vieringen bekend gemaakt. Meer informatie? Mail naar de contactpersoon Catechese.

 

Huwelijk

Kiezen voor elkaar en dat bezegelen voor God in de gemeenschap van gelovigen. Dat is het sacrament van het huwelijk in onze Kerk. Aan het ja-woord voor het altaar gaat een voorbereiding vooraf die je samen doorloopt. Deze voorbereiding bestaat uit drie bijeenkomsten met andere huwelijksparen. Daarna wordt samen met de pastor die voorgaat in de huwelijksviering de liturgie voorbereid. Hoewel vorm en inhoud van de huwelijksmis natuurlijk vaststaan, kun je er in overleg met de voorganger zeker een persoonlijke noot aan verbinden. ‘Trouwen voor de kerk’ is mogelijk op alle gewijde locaties in onze parochie.

Aanmelding gebeurt via het Centraal Secretariaat.

 

Biecht

Eeuwenoud, maar opnieuw actueel is de Biecht. Dit sacrament binnen de Rooms-Katholieke kerk is voor een groeiende groep gelovigen –en niet-gelovigen- een ultiem persoonlijke manier om twijfels en berouw te delen.

De Biecht – het Sacrament van Boete en Verzoening – wordt in onze parochie aangeboden voor de gelovigen die zich met God, met de Kerk – andere mensen – en met zichzelf willen verzoenen.

Het hele jaar door kun je contact opnemen met de pastoor om hiervoor een afspraak te maken: 06 – 46 93 15 11; email: pastoor J. Skiba.

In de Advent en in de Veertigdagentijd vinden er bij ons in de parochie Boetevieringen plaats – zie het liturgisch rooster op de website of in Mirakel. Aansluitend aan deze Boeteviering is er biechtgelegenheid.

Ook kun je aan de vaste assistent-priesters in onze parochie vragen om dit sacrament te mogen ontvangen.

 

Ziekte en troost

Als parochie zijn we er ook voor u in tijden van lijden in lichaam of geest. Ons pastoraal team bezoekt parochianen thuis of in een zorginstelling en is altijd bereikbaar met een luisterend oor of steunende schouder. Dat geldt ook voor zieken- en ouderenbezoek door vrijwilligers vanuit de geloofsgemeenschappen. Wilt u hier meer van weten, meedoen of er gebruik van maken? Neem contact op met het pastoraal team.

 

Overlijden en uitvaart

Zelfs in de zekerheid van een nieuw begin is het afscheid van het leven een zwaar moment, dat het verdient om te worden gedeeld. Van een ziekenzalving door een priester tot de uitvaartdienst in aanwezigheid van de geloofsgemeenschap willen we een persoonlijk, waardig en troostrijk afscheid bieden. Dat wordt in onze gemeenschappen gedaan door de pastores, en door een team van vrijwillige uitvaartvoorgangers, die speciaal voor dit werk opgeleid zijn. Aan onze parochie zijn meerdere Rooms-Katholieke begraafplaatsen verbonden. Een link naar hun website vindt u hier.