Parochiebestuur en parochiesecretariaat

De pastorie van de Sint Martinuskerk in Hoogland is het kloppend bestuurlijk hart van onze parochie. Hier komt het bestuur bijeen, hier zijn de administratie en het secretariaat gehuisvest en hier vinden veel geloofsgemeenschapoverschrijdende activiteiten voor bestuurders en vrijwilligers plaats. Het secretariaat bestaat uit Anita Petten, Sytze van de Velde, Marjolein Draijer en voor de boekhouding Willem van’t Land en Gerda Botterblom.

Het bestuur heeft de organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid over de geloofsgemeenschappen en is op zijn beurt verantwoording schuldig aan het bisdom. Voorzitter is pastoor Joachim Skiba, vice-voorzitter Angelique Liebens. Renee Hoes is secretaris. De overige bestuursleden hebben vakinhoudelijke portefeuilles: Dick Stalenhoef financiën, Harry Lokin (ad interim) gebouwen en onderhoud, Ad Bresser jongerenzaken, Micheline Paffen-Zeenni diaconie en Richard van Berkel communicatie. Per geloofsgemeenschap is ook een bestuurslid als contactpersoon beschikbaar: voor de SFX is dat Renee Hoes, voor St Henricus en Heilige Geest Angelique Liebens, voor de St Martinus Dick Stalenhoef, voor het Heilig Kruis Harry Lokin, voor de St Joseph Richard van Berkel, voor het Brandpunt Ad Bresser en voor de Sint Ansfridus Micheline Paffen-Zeeni.
Klik hier voor het jaarverslag van 2016 en hier voor een samenvatting van de cijfers.
Klik hier voor een overzicht van de exploitatie in 2018.
De jaarcijfers van 2019 zijn hier te vinden.

U vindt hier de privacyverklaring van de parochie