Onze organisatie en mensen

Er zijn veel manieren om God te vinden en spirituele voldoening te ervaren. Wij bieden een breed palet aan activiteiten –binnen en buiten de liturgie en het kerkgebouw- om hiermee in aanraking te komen. Hier maken niet alleen veel parochianen gebruik van, maar ook niet-gelovigen en leden van andere Christelijke kerken.

Overal binnen onze parochie vindt u professionals en lokale vrijwilligers op uiteenlopende terreinen: van ziekenbezoek tot catechese, maatschappelijk werk of het onderhoud van een kerkgebouw. Zij vinden elkaar om taken te verdelen en krachten te bundelen. Het pastoraal team onder leiding van pastoor Joachim Skiba gaat voor in vieringen en leidt de parochie-speerpunten. Het parochiebestuur zet de grote lijnen uit, is eindverantwoordelijk en ondersteunt waar nodig. Zie hier de samenvatting van de gedragscode voor het pastoraat. Uiteraard volgen wij het preventiebeleid van de RK-kerk in Nederland. De parochie heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld t.w. Adriaan van Es (06 5132 9490) en Loes Wiggers (06 4041 5684). Loes is ook per mail bereikbaar lojowibri46@hotmail.com

Pastoraal team

Wies Sarot

pastoraal werker

Parochiebestuur

Het bestuur heeft de organisatorische en financiële eindverantwoordelijkheid over de geloofsgemeenschappen en is op zijn beurt verantwoording schuldig aan het bisdom.

De pastorie van de Sint Martinuskerk in Hoogland is het kloppend bestuurlijk hart van onze parochie. Hier komt het bestuur bijeen, hier zijn de administratie en het secretariaat gehuisvest en hier vinden veel geloofsgemeenschapoverschrijdende activiteiten voor bestuurders en vrijwilligers plaats.

Lees verder

Parochiesecretariaat

Kerklaan 22 3828 EB Hoogland
centraalsecretariaatolva @ katholiekamersfoort.nl
 • Bereikbaar
  maandag, woensdag, vrijdag van 09.00 – 13.00 uur
  Tel: 033-4893599
 • Bankgegevens
  NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. RK Parochie OLVA
Neem contact op

Koren

We zijn trots op de vele (op dit moment 20) koren in onze parochie. Voortgekomen uit de geloofsgemeenschappen zijn zij inmiddels onmisbaar voor de hele parochie. Voor de leden zelf zijn de koren een leuke en sociale manier om bezig te zijn met muziek.

Lees verder

Vrijwilligers

Als ‘grootste club van Amersfoort’ heeft Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een groot aantal vrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat onze parochie op alle vlakken actief is en blijft. Er is ruimte voor iedereen en iedereen kan zijn of haar interesses en kwaliteiten inbrengen. Wilt u ook meedoen? Nota Vrijwilligersbeleid OLVvA DEF 20 maart 2017

Neem contact op met het parochiebestuur via centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl

Vacatures

 • Geniet u van onze inspiratie?
 • Voelt u zich bij ons thuis?
 • Wilt u ons helpen?
Bekijk onze actuele vacatures