Besturen via het beeldscherm, het gebeurt bij OLVvA. Op 28 oktober kwam het bestuur digitaal samen met een volle agenda.

Enkele dagen eerder was -vanwege de coronabeperkingen- een afvaardiging van het bestuur aanwezig op de twee hoorzittingen in de Heilig Kruiskerk. Daar konden leden van de geloofsgemeenschap hun mening laten horen en vooral vragen stellen over de onttrekking van het kerkgebouw aan de eredienst. Pastoor Joachim Skiba, vice-voorzitter Angelique Liebens, de bestuursleden Renée Hoes en Micheline Paffen en pastor Mauricio Meneses deden verslag van de, soms emotionele, bijeenkomst aan de overige bestuursleden. Naar de mening van het bestuur zijn bij de hoorzitting geen argumenten aangedragen die een voldoende alternatief bieden voor de capaciteits- en financiële problemen die de sluiting nodig maken. Dat is pijnlijk voor de gelovigen, maar naar de mening van het bestuur noodzakelijk om onze parochie een toekomst te bieden die is aangepast op de menskracht van het pastorale team, het aantal kerkgangers in Amersfoort en het geld dat we hebben.

Toekomstplannen
Wat betreft de opening van het Eucharistisch Centrum in de St. Martinuskerk zijn de laatste voorbereidingen in volle gang. Bijvoorbeeld om de vieringen in deze kerk via internet te kunnen volgen. Er is een Transitieteam aan het werk, dat de overgang van de Heilig Kruisgemeenschap naar de St. Martinusgemeenschap begeleidt. Ook de koren zijn bezig met de toekomst. De coronabeperkingen maken op dit moment het zingen in een koor er niet leuker op, maar dat staat los van de vraag hoe de koren hun kwaliteit en slagkracht verder kunnen verbeteren. Daarover zijn zij in overleg.

Financiën
Op elke vergadering staan de financiën op de agenda en dat was natuurlijk ook nu het geval. Actie Kerkbalans komt er weer aan. Dat is de belangrijkste inkomstenbron vanuit de parochianen. Ook dit jaar moet hier veel werk door veel vrijwilligers voor worden gedaan. De voorbereidingen lopen. Een kostenbesparing op termijn ontstaat doordat onze parochie haar financiële bijdrage aan de Stichting Inloophuizen Amersfoort (SIA), geleidelijk gaat afbouwen. SIA doet belangrijk werk, maar het bestuur vindt het moeilijk uit te leggen aan haar parochianen om allerlei kostenbeperkende maatregelen binnen de parochie te nemen terwijl we ‘buiten de kerk’ blijven betalen. De PCI zal worden gevraagd om SIA, op projectbasis, te blijven financieren.

De volgende vergadering van het bestuur is op 18 november.