Afgelopen week hebben we het mirakel gezien in de parochie St. Joris op ’t Zand te Amersfoort. Het startschot werd gegeven door Pastoor Louis Runhaar van de parochie St. Joris op ’t Zand te Amersfoort. Hij is priester van het aartsbisdom Utrecht van de Oudkatholieke Kerk van Nederland. Hoe en wat het verhaal van het Mirakel is te zien in het onderstaande filmpje

Het verhaal

De wonderbaarlijke vondst van een beeld van Maria met Kind, toen in het voorjaar van 1444 een jonge vrouw Geertgen Arents uit Nykercken naar Amersfoort kwam om het Agnieten-klooster binnen te gaan. Voordat ze door de stadspoort [Camp poort] ging, nam ze een eenvoudig beeldje van de Maagd met Kind uit haar bezittingen en gooide het in het water, omdat ze gegeneerd was om het nederige werk aan de zusters in het klooster te laten zien. Met Kerstmis kreeg een andere vrouw, Griet Albert Ghisen, drie opeenvolgende visioenen waarin ze de opdracht kreeg om naar het kanaal bij de stadspoort te gaan om de Maagd Maria uit het water te redden. Toen ze daar aankwam, zag de vrouw het afgedankte beeldje onder het ijs liggen dat het stromende water bedekte. Ze viste het eruit en nam het mee naar huis. Nadat ze haar verhaal aan de priester had verteld, is het beeld naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Amersfoort gebracht. Vervolgens trokken verschillende wonderen talloze pelgrims aan. Helaas is er weinig over van het wonderbaarlijke beeldje, waardoor het moeilijk is om het nauwkeurig te beschrijven of te dateren. Uit wat er overblijft kan men afleiden dat het een heel eenvoudig beeld was gemaakt van pijpaarde.
Een paneelschildering uit circa 1525, gemaakt voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Amersfoort, toont de wonderbaarlijke ontdekking van het beeldje in 1444, maar de schilder voegde er een kerktoren aan toe, die pas in 1470 klaar was, gefinancierd uit de bedevaartsinkomsten.

Bron de site van PAULA BÄR-GIESE

Lees en luister hier meer over dit Mirakel.


Komende week gaat Marcella Walraven, samen met het pelgrimsteken, u rondleiden in de Heilige Kruiskerk.