Liturgie

Het vieren van ons Geloof met de eredienst als hoogtepunt is zo oud als de kerk zelf, maar blijft modern. De Rooms-Katholieke liturgie geeft de regels waaraan de eredienst en eucharistie moeten voldoen. Naast deze vaste vormen kent onze parochie een veelheid aan vieringen en manieren om gezamenlijk uiting te geven aan ons Geloof.

In liturgische vieringen gaan leden van het pastoraal team meestal voor, maar in de geloofsgemeenschappen vinden ook bijeenkomsten plaats voor en door vrijwilligers en parochianen.

Hieronder kunt u zien waar en wanneer in de regel bij ons in de parochie gevierd wordt.

schaal en beker

Liturgie op zondag (zaterdag): zie het rooster bij vieringen

Eucharistie
Woord- en Communieviering
Woord- en Gebedsviering

 

Eucharistievieringen door de week:

Dinsdagochtend 9.00 uur in St. Josephkerk
Woensdagavond 19.00 uur kapel van de H. Kruiskerk
1e vrijdag van de maand 9.30 uur kapel van de H. Kruiskerk
1e vrijdag van de maand 9.00 uur kapel van de St. Martinuskerk (om de maand eucharistie en gebedsviering)
3e vrijdag van de maand 9.00 uur kapel van de St. Martinuskerk
Op alle kerkelijk Hoogfeesten 19.00 uur (door de week); om 10.00 uur (op zaterdag).

 

Andersoortige liturgische vieringen door de week:

Aanbidding van de Eucharistie – het Allerheiligste Sacrament 4e zaterdag van de maand om 19.00 uur kapel H. Kruiskerk
Lauden – morgengebed – elke woensdagochtend om 9.00 uur kapel H. Kruiskerk
Vesper -1e zaterdag van de maand om 19.00 uur St. Ansfriduskerk
Taizéviering

Het Woord

Helemaal familievieren:

4e zaterdag van de maand om 17.30 uur in St. Josephkerk (de voorbereiding, inzingen, voorbeden maken, taakverdeling en oefenen begint om 17.00 uur)

 

Jongerenmis:

2e zondag van de maand om 17.00 uur kapel H. Kruiskerk

 

Kerk op Schoot:

Vijf keer per jaar wordt er met ouders én peuters/kleuters gevierd om 11.00 uur in de St.Josephkerk

 

Sacramentsprocessie

2e Zondag na Pinksteren – Sacramentsprocessie na de eucharistieviering om 9.30 uur in de St. Martinuskerk

Geest

Vrouwevaert

Zaterdag na Hemelvaart – Ter herinnering aan het Mirakel van Amersfoort wordt er elk jaar op de zaterdagochtend na Hemelvaart een gebedsviering gehouden. Hierna trekt men rond langs de plekken met de herinnering aan het Mirakel van Amersfoort: dit wordt de Vrouwevaert genoemd. Deze viering begint om 7.30 uur in de St. Joriskerk op ’t Zand. De afsluiting van de Vrouwevaert vindt in de St. Franciscus Xaveriuskerk op ’t Zand plaats.

 

Adressen van de kerken waar in onze parochie gewoonlijk liturgie gevierd wordt

H. Kruiskerk – Liendertseweg 48, Amersfoort

St. Ansfriduskerk – Jacob Catslaan 28, Amersfoort

St. Franciscus Xaverius – ’t Zand 31, Amersfoort

St. Josephkerk – Van Tuyllstraat 29, Hooglanderveen

St. Martinuskerk – Kerklaan 22, Hoogland

Het Brandpunt – Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort