In tegenstelling tot wat kort geleden nog is gecommuniceerd zal dit jaar de activiteit A Service of Nine Lessons and Carols in de SFX niet doorgaan. Wegens persoonlijke omstandigheden is de dirigent niet in staat dit project te leiden. Het project wordt verschoven naar volgend jaar.
Marja Hogendoorn, namens Pastoraatsgroep