Een grote tegenvaller was het……. zo liet paus Franciscus weten, dat hij op medisch advies moest afzien van deelname aan de conferentie van de Verenigde Naties in Dubai over de klimaatcrisis, aangeduid als COP28.
Hij had het uitzonderlijk initiatief genomen om daar persoonlijk de wereldleiders en klimaatdeskundigen deelgenoot te maken van zijn grote zorgen over de ecologische ontwikkelingen van onze wereld. Hij vaardigde nu kardinaal staatsecretaris Pietro Parolin af om zijn boodschap te brengen.
In de aanloop van deze conferentie gaf Franciscus op 4 oktober een nieuwe publicatie uit: Laudate Deum waarin hij blijk gaf van zijn grote zorgen op dit vlak. Dit document is een toespitsing van de bekende encycliek Laudato Si’.

De pastoraatsgroep en het SCC hebben nu aan pastor Verreijt gevraagd om in te gaan op de inhoud van Laudate Deum en op de resultaten van COP28. Wat betekent dit alles voor ons?
Hij zal dit doen op zondag 17 december a.s. in de Hoor- en Leerzaal van 12.00 – tot 13.00 uur.

U bent van harte uitgenodigd.

pastor Bart Verreijt