In de afgelopen twee edities van de Stad Amersfoort hebben we aandacht gevraagd voor het Amersfoorts Cultureel erfgoed dat om uw € steun vraagt. Op pagina 7 en pagina 6 stond deze advertentie.

We hopen dat de Amersfoortse bevolking ons wil steunen om het Cultureel erfgoed in stand te houden. Mocht u een extra donatie willen doen, scan dan de QR code in deze advertentie.

Het youtubefilmpje
Kijk daarom het youtubefilmpje met Caspar Duijvesteijn, waarin hij u meeneemt wat de problemen zijn van een aantal kerken. Tot slot: De Stad Amersfoort bedankt voor de opmaak en grootte van deze advertentie.