Gemeenschapsopbouw

Het uitdagende beleidsplan van de parochie vraagt een zorgvuldige (nieuwe) opbouw van de gemeenschap. Op sommige plekken kunnen mensen op zondagochtend niet meer samenkomen in hun oude vertrouwde kerk; gemeenschapsopbouw draagt zorg dat mensen niet verloren raken of uit zicht.

De jaarlijkse parochiedag is één van de momenten waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom een viering en thema.

 

Daarnaast worden voor de hele parochie diverse “centra”  [link naar onderdeel over centra] opgezet. Zo is er een catechetisch centrum (bij de Martinuskerk in Hoogland), een Spiritueel Cultureel centrum (bij de Sint Franciscus Xaveriuskerk), een Oecumenisch centrum (bij het Brandpunt), een diaconaal centrum (bij de H Geestkerk) en een bezinningshuis (naast de Ansfriduskerk).

Gemeenschapsopbouw draagt de zorg dat deze centra door de hele parochie heen gedragen en gevoed zullen gaan worden.

 

Ten slotte organiseert Gemeenschapsopbouw zogenaamde ‘kampvuurtjesdagen’: momenten van ontmoeting, bezinning en studie voor degenen die beleid uitdragen in de diverse geloofsgemeenschappen.