Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken

You are here: