Datum/Tijd
Date(s) - 28/01/2020
20:00 - 22:00

Locatie
Sint Franciscus Xaveriuskerk Hoor- en Leerzaal

Categorieën


Dit jaar herdenken wij dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de bezetting van de nazi’s.

Een goede gelegenheid om ook op de Dag van het Jodendom (die ieder jaar omstreeks 17 januari gehouden wordt), dit maal stil te staan bij vragen wat bevrijding en vrijheid eigenlijk betekenen. In de joodse en christelijke traditie is “bevrijding” immers een kernbegrip. Het verhaal van de uittocht uit het boek Exodus wordt doorverteld door de joden tijdens de Seideravond, de avond van Pesach. In het Christendom wordt het verhaal van de uittocht in de paasnacht verteld. Aan deze thematiek zal tijdens de twee avonden bijzondere aandacht worden besteed.

Op de eerste avond (dinsdag 28 januari 2020) zal rabbijn Menno ten Brink zijn visie geven op de begrippen vrijheid en bevrijding in het licht van wat beschreven wordt in Exodus. En ook wat bevrijding betekent voor Joden na de rampspoed van de Shoah, de vernietiging van het joodse volk door de Nazi’s. Menno ten Brink studeerde rechten in Amsterdam. Sinds 2003 is hij full-time rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.

Twee weken later, op de tweede avond (dinsdag 11 februari 2020), zullen we met elkaar bespreken wat voor ons bevrijding en vrijheid betekenen aan de hand van een aantal uitspraken/stellingen, bezien vanuit joodse en vanuit christelijke kant. Huib Klamer, secretaris van de Raad van Kerken Amersfoort, zal daaraan voorafgaand bij het begin van de avond een korte inleiding geven.

Aanmelding: secretariaatscc@gmail.com
Bijdrage: € 8 voor beide avonden; €5 voor één avond