Na het verschijnen van het zeer zorgwekkende klimaatrapport van het IPCC zijn we code rood al voorbij! Het rapport onderstreept de woorden uit Laudato Si dat de aarde “huilt omwille van de schade die we haar berokkenen door onverantwoord gebruik en misbruik.”. Als we de gevolgen van de klimaatcrisis nog enigszins willen beperken zal iedereen op eigen wijze en naar vermogen zijn steentje bij moeten dragen; we mogen niet langer wegkijken. Zeker op Christenen mag nu een beroep worden gedaan door zorg te dragen voor de Aarde als ‘het gemeenschappelijk huis’.

Periode van de schepping
Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke Kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe Kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september t/m 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep

Laudato si
In de encycliek Laudato Si’ roept ook paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen.
De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen

7-jaren programma met 7 grote doelstellingen
Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt.
Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men 7 grote doelstellingen.
1. Antwoord geven op de “schreeuw van de Aarde”: streven naar een kleinere ecologische voetafdruk
2. Antwoord geven op de “schreeuw van de Armen”: de verdediging van het menselijk leven vanaf het begin tot de dood, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen;
3. Ecologische economie: duurzame productie, eerlijke handel, ethische consumptie, ethische investeringen;
4. Een eenvoudige levensstijl;
5. Ecologische opvoeding en onderwijs;
6. Ecospiritualiteit;
7. Participatieve acties voor de zorg voor de schepping op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak. U kunt hier het katern downloaden:
Er is een uitgebreid katern gemaakt met suggesties om als geloofsgemeenschap stil te staan bij de Scheppingsperiode.
De brochure met het katern en suggesties voor liturgie, gesprek, bezinning en actie in de periode voor de Schepping is te downloaden via www.laudato-si.nl

Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen.

Laudato si’ werkgroep Nederland
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

Wie wil meedenken om dit thema voor het voetlicht te brengen? Laat hier weten aan : M:06-16521293