Al twee jaar geleden was een “allermooiste liederenmiddag” gepland door de koorgroep in het kader van het 40-jarig jubileum van het koor. Waarom die dag niet doorging, behoeft weinig uitleg (lees: corona). En toen één van de leden in maart de wens van het koor verwoordde  een post-corona start met zingen te organiseren leek het de stuurgroep een mooie gelegenheid die snel te organiseren. Een combinatie van datumprikker.nl, de agenda’s  van de kerk en die van Frank en Martin (want onmisbaar bij deze middag) leverden een meest geschikte datum op, afgelopen 7 mei. Dat helaas toch niet alle leden erbij konden zijn, was voor Jos als voorzitter van de Zandraad geen belemmering ruim twee jaar na dato het voornemen van de SFX uit te voeren drie leden in het zonnetje te zetten vanwege hun lidmaatschap vanaf de start van de koorgroep tot nu, inmiddels ruim 42 jaar geleden. Groot was de verbazing en dankbaarheid voor de prachtige duifjes bij Mariette, Wout en Lida en groot was de waardering van de overige koorleden voor hun lange lidmaatschap.  Hun aanwezigheid die middag maakte dat zij, omdat zij waarschijnlijk de enigen waren die alle liederen kenden, een solide muzikale basis vormden voor een middag met alleen maar mooie liederen gezongen door enthousiaste leden, gedirigeerd door Frank en begeleid door Martin. De afsluiting van deze middag met een goede maaltijd in de tuin van de SFX en de hoop dat Covid niet nog eens om de hoek komt, lijkt de zekerheid te bieden dat de koorgroep over een kleine drie jaar haar 45-jarig jubileum zal kunnen vieren.

Bernadette Heesbeen
van de koorgroep