Onlangs heeft het bestuur weer voor het eerst live vergaderd. Uiteraard geheel Corona-proof en op anderhalve meter afstand. Was wel wennen, maar goed om elkaar weer te zien en te spreken.

Diverse onderwerpen zijn in deze vergadering aan de orde geweest. Natuurlijk is er gesproken over het openstellen van de kerken in Coronatijd. De taken binnen het bestuur zijn verdeeld, zoals bv het bestuderen van de protocollen en het zorgdragen voor het reserveringssysteem, en de komende tijd moet hard gewerkt worden om alles op tijd rond te krijgen. Het bestuur trekt hierin samen op met het pastoraal team. Dick meldt dat de jaarrekening 2019 door het bisdom is goedgekeurd. Dat is goed nieuws.

Verder is gesproken over de diaconie binnen onze parochie en uiteraard ook over het transitieteam. Dit transitieteam gaat onze geloofsgenoten van de H.Kruis-geloofsgemeenschap begeleiden om een nieuwe plek binnen onze parochie te vinden waar zij zich thuis voelen en daarnaast de St. Martinusgeloofsgemeenschap begeleiden op weg naar het worden van het Eucharistisch Centrum. Hier worden alle geloofsgemeenschappen uit onze parochie bij betrokken.

De vergadering was de laatste waaraan Harry Lokin deelnam. Harry heeft vijf jaar de vastgoedportefeuille beheerd en dat heeft hij meer dan voortreffelijk gedaan. We hebben hem hiervoor hartelijk bedankt. Harry gaf aan dat hij het contact met de bestuursleden en de mensen zal missen. Zolang de vacature niet is ingevuld, blijft Harry nog even als adviseur beschikbaar. Dit is een mooie oplossing. Harry was binnen het bestuur contactpersoon voor St Ansfridus gemeenschap. Micheline neemt deze taak van Harry over.