Vandaag 5 april is in het verzorgingshuis Sint Jozef te Den Bilt, oud-omroeppastor Adri Verweij op 79jarige leeftijd, overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Hij werd geboren in Schalkwijk (Utr.) en volgde deels de oude priesteropleiding van het Aartsbisdom (Klein-Seminarie Apeldoorn, Filosoficum Dijnselburg). Tijdens de theologieopleiding in Rijsenburg werd de KTHU (Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht) opgericht, waar hij in 1969 afstudeerde. Een stagejaar aan het GPI (Gemeenschappelijk Pastoraat Instituut) vond plaats in Amsterdam. In 1969 werd hij door kardinaal Alfrink tot priester van het aartsbisdom Utrecht, gewijd.
Hij was 15 jaar jeugdpastor (Dekenaat Zutphen en Arnhem-Zuid) en volgde in 1980/1981 een VO (Voortgezette Opleiding) Opbouwwerk in Nijmegen. Daarna kreeg hij landelijke bekendheid als lid van het team van het omroeppastoraat van het RKK en de KRO, tot 1992 aan ‘t Zand in Amersfoort en daarna in Lelystad.
Als omroeppastoraat verzorgde pastor Verweij mede de veertiendaagse uitzendingen van de eucharistie en talrijke radio-uitzendingen. Postbus 900 was een bekend wekelijks interactief radioprogramma. Nog lang maakte hij mee dat hij herkend werd aan zijn stem.
Na zijn werk als omroeppastor heeft hij het seniorenpastoraat van de grond getild, aanvankelijk in de stad Utrecht, later van het gehele dekenaat Utrecht. In deze jaren leverde hij vanuit zijn woonplaats Odijk bijdragen aan het pastoraat van de parochie de heilige Johannes XXIII, waartoe Odijk behoort (Kromme Rijngebied). Begin vorig jaar heeft hij daar om gezondheidsredenen afscheid genomen.

Naast al deze activiteiten was hij ook een van de drijvende krachten van de actie Pax Christi Kinderhulp, een organisatie die in ons land en later ook in Noord Ierland, zich inzette voor vakanties voor kansarme kinderen en kinderen met een beperking.
Zijn landelijke bekendheid bleef intussen door zijn columns in het blad van de Katholieke Bond voor Ouderen. Zijn laatste column waarin hij open over zijn ziekte vertelde riep veel reacties op.

Met Adri Verweij is een toegewijde, creatieve, ondernemende en beminnelijke pastor heengegaan die een plaats heeft gekregen in het hart van velen.

Bart Verreijt
oud-manager KRO/RKK godsdienst en cultuur