Projectkoor afscheidsviering Mauricio
Voor de afscheidsviering van onze parochievicaris Mauricio Meneses (zaterdagavond 28 januari) wordt een
projectkoor gevormd waarin iedereen die dat leuk vindt kan meezingen……. tot een maximum van 50 zangers en zangeressen. Meer zangers passen er niet op het priesterkoor van de Martinuskerk hebben we eerder gemerkt.
Programma:
De vaste gezangen zijn, op verzoek van Mauricio, in het Nederlands. De rest van het programma is nog niet bekend maar je kunt er vanuit gaan dat er met een projectkoor geen al te ingewikkelde muziek gezongen wordt. Niemand hoeft dus bang te zijn dat hij/zij niet kan meedoen.
Je krijgt alle muziek uitgereikt bij de repetitie op vrijdagavond 27 januari.
Belangrijk:
We verwachten dat iedereen die op zaterdagavond wil meezingen ook bij de repetitie op vrijdagavond aanwezig is.

Concreet:

  • Repetitie in de Martinuskerk op vrijdagavond 27 januari van 19.30 uur tot 21.30 (uiterlijk 22.00 uur)
    Viering in de Martinuskerk op zaterdagavond 28 januari om 19:00 uur. Aanwezig om 18:00 uur
  • Wil je meezingen?
Geef je uiterlijk 15 januari via email op bij Marian Overmaat: marian.overmaat@gmail.com
Naam:
Stemsoort:
Emailadres: (als dat afwijkt van het adres waarmee de aanmelding gedaan wordt)
Als er meer dan 50 aanmeldingen zijn kom je op de reservelijst. Je krijgt hiervan direct bericht.
De aanmeldingen 1 – 50 ontvangen via email enkele dagen voor de repetitie de laatste informatie.
Laten we er met elkaar een mooie viering van maken voor Mauricio!!
Graag tot de repetitieavond – vrijdagavond 27 januari
Met vriendelijke groeten,
Marian Overmaat