Op zondag 2 oktober a.s wordt de jaarlijkse Parochiedag gevierd.

Op deze ontmoetingsdag van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort zal ook aandacht zijn voor het afscheid van pastoraal werker Edith Vos. Zij gaat met pre-pensioen nadat zij 20 jaar in onze parochie werkzaam is geweest.

Tevens heten we die dag Wim Kremer welkom. Wim Kremer is de diaken-kandidaat die op zaterdag 1 oktober tot diaken wordt gewijd en in ons team benoemd gaat worden. Als pasgewijde diaken mag hij op 2 oktober zijn eerste assistentie verlenen in de parochie.

Om 13.00 uur wordt gestart met een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk in Hoogland waarin het gehele pastoraal team voorgaat (m.u.v. pastoor Skiba die nu op bedevaart is). Dit is die zondag de enige viering in de gehele parochie. Er is een gelegenheidskoor gevormd onder leiding van Marianne Overmaat en Frank Kooiman met leden afkomstig uit alle geloofsgemeenschappen. De begeleiding is in handen van Ron Adelaar. Tijdens de viering is er crèche en kinderwoorddienst.

Aansluitend is er een samenzijn met een hapje en een drankje en tevens zijn er activiteiten voor jong en oud in de naastgelegen pastorie en bij mooi weer in de tuin. Daarbij zal gelegenheid zijn om kennis te maken met Wim Kremer en afscheid te nemen van Edith Vos.
Iedereen, jong en oud is van harte welkom.

Het thema van deze parochiedag is ONTMOETEN. De dag is zo opgezet dat alle kerkgangers elkaar op een aangename en leuk wijze kunnen ontmoeten. Ook aan de kinderen is gedacht: voor hen worden allerlei leuke dingen georganiseerd; waar jong, en ook oud, aan mee kunnen doen.
Tijdens de preek door pastor Mauricio Meneses zal aandacht worden geschonken aan het thema van de parochiedag in combinatie met de uitkomst van het synodaal proces en het pastorale beleid dat het pastoraal team aan het maken is.