In de serie Bezield en Bezielend is Franck Ploum op 12 oktober a.s. de inleider bij een bijeenkomst over Anselm Grün

De Duitse benedictijn Anselm Grün (1945) hoort tot de meest gelezen spirituele auteurs van onze tijd (hij schreef meer dan 200 boeken). Als geen ander weet hij de aansluiting te vinden bij menselijke ervaringen en emoties. Daarover geeft hij veel inleidingen, cursussen en adviezen (bijvoorbeeld in het bedrijfsleven). Actuele levensvragen weet hij op een heldere en treffende manier te verwoorden. Grün schrijft niet in de eerste plaats voor theologen maar wil vooral mensen bereiken voor wie de bijbel een moeilijk boek is en die om wat voor reden ook geloof of kerk de rug hebben toegekeerd.

Wie is deze monnik? Waar liggen zijn wortels en inspiratiebronnen? Waar komt zijn interpretatie van bijbel en omgang met geloof vandaan?

Over de inleider: Franck Ploum (1968) is theoloog, verbonden aan de Ekklesia Breda en het bijbehorende bijbels leerhuis Zinsverband. Hij is werkzaam voor de Congregatie van de Broeders van Huijbergen en publiceert over bijbelse thema’s vanuit politiek en maatschappelijk perspectief. Zijn recente boek ‘Zo staat geschreven – honderd korte commentaren bij de bijbel’ (2021) kent inmiddels de derde druk. In oktober 2022 verschijnt zijn nieuwe bundel, ‘De schreeuw van de aarde’, zes leerdichten geworteld in de bijbel. Franck Ploum heeft meerdere boeken van Anselm Grün vertaald. Ook schreven ze samen het boek ‘Een weg ten leven’ (2019), over de lijdensweg van Jezus.

Dag/tijd: woensdag 12 oktober 20.00u
Plaats: Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29/31
Aanmelding/informatie: secretariaatscc@gmail.com
Bijdrage: € 5